การสร้างลิงก์รูปภาพจาก bpicc เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์
หากร้านค้าต้องการนำเข้าข้อมูลสินค้าเป็นจำนวนมาก การใช้ไฟล์ .XLSX และ .CSV จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน โดยการใช้ไฟล์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ลิงก์ของรูปภาพสินค้าที่เป็นลิงก์สาธารณะ (Public Link) เท่านั้น ซึ่งหากร้านค้าไม่สามารถสร้างลิงก์ของรูปสินค้าผ่าน Google Drive หรือ Platform จาก Shopee,Lazada ได้ ร้านค้าสามารถสร้างลิงก์รูปภาพได้จาก https://bpicc.cc/ ซึ่งใช้งานได้ฟรี ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี bpicc

 1. 1.
  เข้าสู่เว็บไซต์ https://bpicc.cc
 2. 2.
  ทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีโดยกดที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
3. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการสร้างอัลบั้มรูป เพื่ออัพโหลดรูปภาพขึ้น bpicc

 1. 1.
  คลิกที่ "ชื่อบัญชี" ที่สร้างไว้ในระบบ Bpicc
2. คลิกที่เมนู "อัลบั้ม"
3. คลิกที่เมนู “สร้างอัลบั้มใหม่”
4. กำหนดข้อมูล ดังนี้
 • ชื่ออัลบั้ม
 • รายละเอียดของอัลบั้ม (Optional)
 • ตั้งค่าอัลบั้มให้เป็น ”สาธารณะ”
ร้านค้าจำเป็นต้องตั้งค่าอัลบั้มให้เป็น "สาธารณะ" เพื่อให้ระบบ deeple สามารถเข้าถึงรูปภาพได้
5. คลิกที่ปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"
6. คลิกที่เมนู "อัพโหลดไปยังอัลบั้ม"
7. คลิกที่เมนู "เรียกดูจากคอมพิวเตอร์ของคุณ"
ขนาดไฟล์ของรูปภาพไม่เกิน 2 Mb เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
8. เลือกรูปที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม "อัพโหลด"
อัปโหลดรูปภาพเรียบร้อย

ขั้นตอนการสร้างลิงก์ URL ของรูปภาพ เพื่อนำไปใช้ในไฟล์ .XLSX หรือ .CSV

หลังจากที่ร้านค้าอัปโหลดรูปภาพเรียบร้อย สามารถสร้างลิงก์ YRL ของรูปภาพได้ ดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่เมนู "ลิงก์ภาพ"
2. เลือกลิงก์ ”BBCode ภาพขนาดเต็ม”
3. คัดลอกลิงก์ URL ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ

ขั้นตอนการนำลิงก์ URL ของรูปภาพไปใช้ในไฟล์ .XLSX หรือ .CSV

ร้านค้าสามารถนำลิงก์ URL ของรูปภาพจากเว็บไซต์ Bpicc มาใช้ในไฟล์นำเข้าสินค้า เพื่อนำเข้าสินค้าในระบบ deeple ได้ ดังนี้
 1. 1.
  นำลิงก์ URL ของรูปภาพ วางลงในช่อง “Image“ ดังรูปตัวอย่าง
2. คัดลอกข้อมูล [/img][/url] ที่แสดงอยู่ด้านหลัง .jpg หรือ.webp (นามสกุลของไฟล์รูปภาพ)
3. คลิกที่เมนู “Edit“
4. คลิกที่เมนู “Find and replace“ เพื่อลบข้อมูลบางส่วนของลิงก์ URL ที่ไม่ต้องการ
5. นำ [/img][/url] มาวางไว้ในช่อง “Find”
6. คลิกที่ปุ่ม "Replace all"
7. คลิกที่ปุ่ม "Done"
สังเกตได้ว่าข้อมูล [/img][/url] ถูกลบออกจาก cell เรียบร้อยแล้วแล้ว
8. คัดลอกลิงก์ URL ดังรูปภาพตัวอย่าง
9. คลิกที่เมนู Add sheet (สัญลักษณ์ “+”) ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างซ้ายของไฟล์ เพื่อสร้าง Sheet ใหม่
10. นำข้อมูลลิงก์ URL ที่คัดลอกไว้ มากรอกใน Cell ของ Sheet ใหม่ ที่สร้างเมื่อสักครู่
11. คลิกที่ Cell ดังรูปตัวอย่าง
12. คลิกที่เมนู ”Data”
13. เลือกที่เมนู "Split text to columns"
ระบบจะปรากฏเมนู Separator ขึ้นมา ดังรูปตัวอย่าง
14. คลิกที่ตัวเลือก "Custom"
15. กรอกเครื่องหมาย ] Angle bracket ในช่อง Custom ดังรูปตัวอย่าง
16. คัดลอกข้อมูลลิงก์ URL ที่อยู่ในคอลัมน์ C ดังรูปตัวอย่าง
17. นำลิงก์ URL ดังกล่าว มาใส่ในช่อง "image" ในไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้า (แทนที่ลิงก์เดิม)
18. คลิกที่ลิงก์ URL และไปที่เว็บไซต์ https://i3.fpic.cc/file/img-b1/2022/05/14/71114766.jpg ดังรูปตัวอย่าง
สามารถกดปุ่ม Ctrl+A หรือ Command+A (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน) ที่ลิงก์ URL เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพก่อนได้
19. ระบบจะแสดงรูปภาพสินค้าที่เป็นลิงก์สาธารณะ ที่สามารถใช้งานกับระบบ deeple ได้