บรอดแคสต์ LINE OA

บรอดแคสต์ คือ การประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชันของทางร้านไปยังลูกค้าจำนวนมาก ๆ พร้อมกันผ่านช่องทาง LINE OA ซึ่งร้านค้าสามารถบรอดแคสต์ด้วยรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, เมนูสินค้าและสินค้าผ่านระบบ deeple ได้โดยตรง

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าบรอดแคสต์

1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "บรอดแคสต์"

3. คลิกปุ่ม "+ เพิ่มบรอดแคสต์"

4. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าบรอดแคสต์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ

 • บรอดแคสต์ทันที

 • ระบุเวลาบรอดแคสต์

การตั้งค่าบรอดแคสต์

 1. กำหนดชื่อบรอดแคสต์

เป็นชื่อบรอดแคสต์ที่ใช้สื่อสารกันภายในร้าน สามารถกำหนดเป็นคำสั้น ๆ (Keyword) หรือข้อความที่ทราบได้ว่าแต่ละบรอดแคสต์เกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชันใด

2. กำหนดเวลาบรอดแคสต์ได้ 2 รูปแบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ทันที

 • ระบุเวลา

สำหรับร้านค้าที่ต้องการระบุเวลาบรอดแคสต์

 1. เลือก "ระบุเวลา"

3. กำหนด "กลุ่มลูกค้า" ที่ต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 • กลุ่มเป้าหมายตามแท็กอัตโนมัติที่สร้างโดยระบบ deeple (System tags)

 • จังหวัด

 • แท็กลูกค้าที่ทางร้านเป็นผู้กำหนดเอง (Custom tags)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System tags และ Custom tags ได้ ที่นี่

หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ให้กับลูกค้าทั้งร้าน (ทุกคนที่ทักเข้ามา) สามารถข้ามขั้นตอนการกำหนดกลุ่มลูกค้านี้ไปได้

 1. คลิกแท็บ "ทุกกลุ่มเป้าหมาย"

2. เลือกกลุ่มเป้าหมายจากแท็กอัตโนมัติของระบบ deeple ได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง ร้านค้าต้องการบรอดแคสต์โปรโมชันสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีประวัติการซื้อสินค้ากับทางร้าน ดังนั้นจึงต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแท็ก New และ Potential customer

Potential customer คือ ลูกค้าที่หยิบสินค้าเข้าตะกร้าไว้ แต่ไม่ยังได้ชำระค่าสินค้ากับทางร้าน

4. กำหนดข้อความบรอดแคสต์ที่จส่งไปยังลูกค้า (สูงสุด 4 กล่องข้อความ) โดยมีรูปแบบให้เลือกดังนี้

 • แบบข้อความ

 • แบบรูปภาพ

 • แบบแสดงหมวดหมู่/เมนูสินค้า

 • แบบแสดงรายการสินค้า

 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการบรอดแคสต์

 2. คลิกลูกศร

4. ระบบจะนำข้อความขึ้นไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าแบบข้อความ จะมีฟีเจอร์ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (ปุ่ม Quick Reply) เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกปุ่มดังกล่าว แทนการพิมพ์กลับหาบอทได้

อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick Reply)

5. หากต้องการจัดลำดับกล่องข้อความใหม่ สามารถกดค้างที่ปุ่มจัดลำดับข้อความ และเลือกจัดลำดับใหม่ได้ตามที่ต้องการ

6. คลิกปุ่ม "ส่งทันที"

(สำหรับร้านค้าที่ระบุเวลาบรอดแคสต์ ระบบจะแสดงเป็นปุ่ม "ตั้งเวลาส่ง")

กรณีที่ยังไม่ต้องการส่งบรอดแคสต์หาลูกค้าในทันที สามารถบันทึกร่างไว้ก่อนได้เพื่อให้ระบบทำการบันทึกการตั้งค่าไว้ และเมื่อต้องการบรอดแคสต์ก็สามารถกลับมาหน้าตั้งค่าและคลิกปุ่ม "ส่งทันที" ได้

7. คลิก "ใช่"

ตัวอย่างข้อความบรอดแคสต์ที่ถูกส่งไปยังลูกค้าในแชท LINE OA

รายงานบรอดแคสต์

รายงานบรอดแคสต์ คือ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของบรอดแคสต์ เพื่อให้ร้านค้าสามารถวัดผลตอบรับและยอดขายที่ได้จากบรอดแคสต์นั้น ๆ รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดหรือพัฒนาการยิงบรอดแคสต์หากลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างภาพรวมรายงานบรอดแคสต์

บทความแนะนำ

pageแนะนำการบรอดแคสต์ผ่าน LINE OA

Last updated