บรอดแคสต์
บรอดแคสต์ คือ การประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชันของทางร้านไปยังลูกค้าจำนวนมาก ๆ พร้อมกันผ่านช่องทาง LINE OA ซึ่งร้านค้าสามารถบรอดแคสต์ด้วยรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, เมนูสินค้าและสินค้าผ่านระบบ deeple ได้โดยตรง

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าบรอดแคสต์

1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "บรอดแคสต์"
3. คลิกปุ่ม "+ เพิ่มบรอดแคสต์"
4. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าบรอดแคสต์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ
 • บรอดแคสต์ทันที
 • ระบุเวลาบรอดแคสต์

การตั้งค่าบรอดแคสต์

 1. 1.
  กำหนดชื่อบรอดแคสต์
เป็นชื่อบรอดแคสต์ที่ใช้สื่อสารกันภายในร้าน สามารถกำหนดเป็นคำสั้น ๆ (Keyword) หรือข้อความที่ทราบได้ว่าแต่ละบรอดแคสต์เกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชันใด
2. กำหนดเวลาบรอดแคสต์ได้ 2 รูปแบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ทันที
 • ระบุเวลา
สำหรับร้านค้าที่ต้องการระบุเวลาบรอดแคสต์
 1. 1.
  เลือก "ระบุเวลา"
 2. 2.
  คลิกสัญลักษณ์ปฏิทิน
  เพื่อกำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการบรอดแคสต์
3. กำหนด "กลุ่มลูกค้า" ที่ต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
 • กลุ่มเป้าหมายตามแท็กอัตโนมัติที่สร้างโดยระบบ deeple (System tags)
 • จังหวัด
 • แท็กลูกค้าที่ทางร้านเป็นผู้กำหนดเอง (Custom tags)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System tags และ Custom tags ได้ ที่นี่
หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ให้กับลูกค้าทั้งร้าน (ทุกคนที่ทักเข้ามา) สามารถข้ามขั้นตอนการกำหนดกลุ่มลูกค้านี้ไปได้
กลุ่มเป้าหมาย
จังหวัด
แท็กลูกค้า
 1. 1.
  คลิกแท็บ "ทุกกลุ่มเป้าหมาย"
2. เลือกกลุ่มเป้าหมายจากแท็กอัตโนมัติของระบบ deeple ได้ตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง ร้านค้าต้องการบรอดแคสต์โปรโมชันสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีประวัติการซื้อสินค้ากับทางร้าน ดังนั้นจึงต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแท็ก New และ Potential customer
Potential customer คือ ลูกค้าที่หยิบสินค้าเข้าตะกร้าไว้ แต่ไม่ยังได้ชำระค่าสินค้ากับทางร้าน
ระบบจะแสดงจังหวัดมาให้เลือกทั้งหมด 77 จังหวัด ร้านค้าสามารถเลือกจังหวัดของลูกค้าเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ
ใช้กับกลุ่มลูกค้าที่เคยมีประวัติการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าแล้วเท่านั้น
 1. 1.
  เลือกแท็กลูกค้า เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น
แท็กลูกค้า คือ แท็กที่ร้านค้าเป็นผู้กำหนดไว้ที่แชทของลูกค้า
4. กำหนดข้อความบรอดแคสต์ที่จส่งไปยังลูกค้า (สูงสุด 4 กล่องข้อความ) โดยมีรูปแบบให้เลือกดังนี้
 • แบบข้อความ
 • แบบรูปภาพ
 • แบบแสดงหมวดหมู่/เมนูสินค้า
 • แบบแสดงรายการสินค้า
แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบหมวดหมู่/เมนูสินค้า
แบบรายการสินค้า
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ข้อความ
 2. 2.
  พิมพ์ข้อความที่ต้องการบรอดแคสต์
 3. 3.
  คลิกลูกศร
4. ระบบจะนำข้อความขึ้นไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าแบบข้อความ จะมีฟีเจอร์ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (ปุ่ม Quick Reply) เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกปุ่มดังกล่าว แทนการพิมพ์กลับหาบอทได้
อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick Reply)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์เพิ่มรูปภาพ
2. เพิ่มรูปภาพที่ต้องการบรอดแคสต์
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์หมวดหมู่ / เมนูสินค้า
2. เลือกหมวดหมู / เมนูสินค้าที่ต้องการบรอดแคสต์
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะนำหมวดหมู่ / เมนูสินค้าไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ "รายการสินค้า"
2. เลือกสินค้าที่ต้องการบรอดแคสต์
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะนำสินค้าขึ้นไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
5. หากต้องการจัดลำดับกล่องข้อความใหม่ สามารถกดค้างที่ปุ่มจัดลำดับข้อความ และเลือกจัดลำดับใหม่ได้ตามที่ต้องการ
6. คลิกปุ่ม "ส่งทันที"
(สำหรับร้านค้าที่ระบุเวลาบรอดแคสต์ ระบบจะแสดงเป็นปุ่ม "ตั้งเวลาส่ง")
กรณีที่ยังไม่ต้องการส่งบรอดแคสต์หาลูกค้าในทันที สามารถบันทึกร่างไว้ก่อนได้เพื่อให้ระบบทำการบันทึกการตั้งค่าไว้ และเมื่อต้องการบรอดแคสต์ก็สามารถกลับมาหน้าตั้งค่าและคลิกปุ่ม "ส่งทันที" ได้
7. คลิก "ใช่"

ตัวอย่างข้อความบรอดแคสต์ที่ถูกส่งไปยังลูกค้าในแชท LINE OA

รายงานบรอดแคสต์

รายงานบรอดแคสต์ คือ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของบรอดแคสต์ เพื่อให้ร้านค้าสามารถวัดผลตอบรับและยอดขายที่ได้จากบรอดแคสต์นั้น ๆ รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดหรือพัฒนาการยิงบรอดแคสต์หากลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ตัวอย่างภาพรวมรายงานบรอดแคสต์
Copy link
On this page
การเข้าสู่หน้าตั้งค่าบรอดแคสต์
การตั้งค่าบรอดแคสต์
รายงานบรอดแคสต์