การชำระค่าบริการรายเดือน

การชำระค่าบริการระบบ deeple ผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต (Store Credit Card)

ระบบ deeple มีรูปแบบการชำระค่าบริการรายเดือนและฟีเจอร์เสริมต่าง ๆให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยคุณสามารถผูกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไว้ที่ระบบ deeple และกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินให้เรียบร้อย เพื่อให้ระบบทำการตัดค่าบริการตามแพลนรายเดือนและฟีเจอร์เสริมที่เลือกใช้งาน พริอมส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax invoice) สำหรับการชำระค่าบริการในแต่ละครั้งไปยังอีเมลที่กรอกไว้

การคิดค่าบริการรายเดือน

การคิดค่าบริการรายเดือน ระบบจะแสดงยอดชำระค่าบริการตามแพลนที่เลือกซื้อ + ค่าฟีเจอร์เสริม (ถ้ามี)

  • ในการชำระค่าบริการครั้งแรก คุณจำเป็นต้องชำระเงินตามแพลนที่เลือกซื้อไว้ก่อนใช้บริการ ซึ่งค่าบริการในครั้งนี้จะเป็นค่าบริการของรอบบิลแรกที่เริ่มใช้งาน

  • ในรอบบิลถัดไป ระบบจะหักค่าบริการของรอบบิลใหม่ในวันและเวลาเดียวกันกับวันที่ตัดรอบบิลเดิม

ตัวอย่างที่ 1 ร้าน deeple Shop สมัครใช้งานระบบ deeple วันที่ 8/06/65 ดังนั้นการนับรอบบิลคือวันที่ 8 ถึงวันที่ 7 ของทุกเดือน

ตัวอย่างที่ 2 ร้าน deeple Shop สมัครใช้งานระบบ deeple วันที่ 1/01/65 ดังนั้นการนับรอบบิลคือวันที่ 1 ถึงวันที่สิ้นเดือน

วันสิ้นเดือนจะตรงกับวันที่ 28/02 หรือ 29/02 , วันที่ 30 และวันที่ 31 ของแต่ละเดือน

การตรวจสอบรอบบิลและการชำระค่าบริการ

คุณสามารถตรวจสอบรอบบิลและค่าบริการได้ดังนี้

  1. คลิกเมนู "แพ็กเกจ & การใช้งาน"

2. คลิกเมนูย่อย "การเรียกเก็บเงิน"

3. ระบบจะแสดงวันที่ของรอบบิลถัดไป และรายละเอียดของค่าบริการแต่ละเดือน

การลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออกจากระบบ

การลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออกจากระบบ deeple นั้นสามารถทำได้ 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อต้องการเปลี่ยนบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชำระค่าบริการระบบ deeple ทางร้านสามารถลบบัตรเก่าออกจากระบบ deeple แล้วทำการผูกบัตรใหม่กับระบบอีกครั้งได้ตามที่ต้องการ

กรณีที่ 2 เมื่อต้องการยกเลิกการใช้งานระบบ deeple เพื่อไม่ให้ระบบทำการตัดเงินในรอบบิลถัดไป

รายละเอียดขั้นตอนการลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมีดังนี้

  1. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด

2. คลิก "ลบบัตร"

3. คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

4. ระบบจะทำการลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการกลับมาใช้งานระบบ deeple (หลังจากยกเลิกการใช้งานชั่วคราว)

  • สำหรับร้านค้าที่มีการถอดบัตรออกจากระบบไป เมื่อเกินกำหนดการเรียกเก็บเงินครบ 7 วันแล้ว ระบบจะถูกระงับทันทีและจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้

  • หลังจากที่ระบบถูกระงับไป หากมีการผูกบัตรใหม่อีกครั้ง ระบบจะทำการตัดเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณตามยอดการเรียกเก็บเงินเดิมโดยอัตโนมัติ พร้อมปลดล็อคระบบเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

  • ระบบจะเปลี่ยนวันเรียกเก็บเงินเป็นรอบบิลใหม่ตามวันที่กลับมาใช้งาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Last updated