โค้ด-สร้างโดยระบบ

ตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบ รูปแบบโค้ด - สร้างโดยระบบ

เมื่อตั้งค่ารายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งบทความนี้จะอธิบายการตั้งค่าเนื้อหาสินค้าในรูปแบบโค้ดที่สร้างโดยระบบ deeple แบ่งเป็น

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

 1. เลือกรูปแบบ "โค้ด - สร้างโดยระบบ"

 2. กำหนดระยะเวลาใช้งาน โดยระบบมีให้เลือก 3 รูปแบบ สามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการ

 • ไม่มีวันหมดอายุ

 • ระยะเวลาที่ใช้ได้

 • มีวันหมดอายุ

3. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ

หากบันทึกเนื้อหาในการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก

4. กำหนดจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ

5. คลิก "บันทึก"

6. คลิก "ยืนยัน"

7. ระบบจะเพิ่มสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติ

สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

 1. เลือกรูปแบบ "โค้ด - สร้างโดยระบบ"

 2. เพิ่มรูปภาพสินค้า

หมายเหตุ

 • ใช้รูปภาพขนาดไม่เกิน 1,000 x 1,000 pixel (อัตราส่วน 1:1)

 • สกุลไฟล์ .JPG, .JPEG หรือ .PNG ที่มีขนาดไฟล์น้อยกว่า 2 MB

 • ใส่ได้ 1 รูป ต่อ 1 SKU

3. กรอกข้อมูลในช่องว่างตามรายละเอียดในตาราง

4. กำหนดระยะเวลาใช้งาน โดยระบบมีให้เลือก 3 รูปแบบ สามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการ

 • ไม่มีวันหมดอายุ

 • ระยะเวลาที่ใช้ได้

 • วันหมดอายุ

5. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ

หากบันทึกเนื้อหาในการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก

6. กำหนดจำนวนสินค้าดิจิทัล

7. คลิก "บันทึก"

8. คลิก "ยืนยัน"

9. ระบบจะเพิ่มสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pageการจัดการสินค้าดิจิทัล

Last updated