ข้อความต้อนรับ
ข้อความต้อนรับ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับการทักทายเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถแนะนำสินค้าและอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ของทางร้านได้อีกด้วย โดยในระบบ deeple สามารถออกแบบข้อความต้อนรับได้ทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้
1. แบบข้อความ
2. แบบรูปภาพ
3. แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่
4. แบบแสดงรายการสินค้า
บทความแนะนำ : เทคนิคการออกแบบ Welcome Message ให้เป็นมากกว่าการทักทาย สามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งค่าข้อความต้อนรับในร้านค้า และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าข้อความต้อนรับ

 1. 1.
  คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
  จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกเมนูย่อย “ข้อความต้อนรับ”
3. ระบบจะกำหนดข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ให้ 1 กล่องข้อความ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่างข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นจากระบบ deeple
4. ตั้งค่าข้อความต้อนรับตามรูปแบบที่ต้องการดังนี้
ตั้งค่าข้อความต้อนรับได้สูงสุด 4 กล่องข้อความ

แบบข้อความ

 1. 1.
  พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่องว่าง
 2. 2.
  คลิกลูกศร
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ข้อความที่พิมพ์ไว้จะขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

แบบรูปภาพ

 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”เพิ่มรูปภาพ”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ระบบจะแสดงรูปภาพที่เลือกไว้บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่

 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”เมนูสินค้า/หมวดหมู่”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกเมนูสินค้า/หมวดหมู่ที่ต้องการ
3. คลิกลูกศร
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. ระบบจะแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่ที่เลือกไว้บนหน้าจอ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. คลิกปุ่ม "บันทึก"

แบบแสดงรายการสินค้า

 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”สินค้า”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกลูกศร
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่เลือกไว้บนหน้าจอ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. คลิกปุ่ม "บันทึก"