deeple Tutorials
Search…
⌃K

ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับการทักทายเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถแนะนำสินค้าและอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ของทางร้านได้อีกด้วย โดยในระบบ deeple สามารถออกแบบข้อความต้อนรับได้ทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้
1. แบบข้อความ
2. แบบรูปภาพ
3. แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่
4. แบบแสดงสินค้า
บทความแนะนำ : เทคนิคการออกแบบ Welcome Message ให้เป็นมากกว่าการทักทาย สามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งค่าข้อความต้อนรับในร้านค้า และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าข้อความต้อนรับ

 1. 1.
  คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท"
2. คลิกเมนูย่อย “ข้อความต้อนรับ”
3. ระบบจะกำหนดข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ให้ 1 กล่องข้อความ
ตัวอย่างข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นจากระบบ deeple
4. ตั้งค่าข้อความต้อนรับตามรูปแบบที่ต้องการดังนี้
 • แบบข้อความ
 • แบบรูปภาพ
 • แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่
 • แบบแสดงสินค้า
ตั้งค่าข้อความต้อนรับได้กล่องข้อความละ 2,000 ตัวอักษร (สูงสุด 4 กล่องข้อความ)
แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงมนูสินค้า/หมวดหมู่
แบบแสดงสินค้า
 1. 1.
  พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่องว่าง
 2. 2.
  คลิกลูกศร
3. ข้อความที่พิมพ์ไว้จะขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง
4. คลิก "บันทึก"
แนะนำการตั้งค่า
 1. 1.
  หากต้องการตั้งค่าให้ระบบทักทายเป็น 'ชื่อลูกค้า' ให้นำคำว่า $customerName ไปรวมในประโยค เช่น สวัสดี คุณ $customerName
 2. 2.
  หากต้องการแนะนำตัวเป็น 'ชื่อร้านค้า' ให้นำคำว่า $storeName ไปรวมในประโยค เช่น ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน $storeName ค่ะ
 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”เพิ่มรูปภาพ”
2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
3. ระบบจะแสดงรูปภาพที่เลือกไว้บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ
4. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”เมนูสินค้า/หมวดหมู่”
2. เลือกเมนูสินค้า/หมวดหมู่ที่ต้องการ
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่ที่เลือกไว้บนหน้าจอ
5. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 1. 1.
  คลิกปุ่ม ”สินค้า”
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่เลือกไว้บนหน้าจอ
5. คลิกปุ่ม "บันทึก"

ตัวอย่างการแสดงผลข้อความต้อนรับทั้ง 4 รูปแบบ

แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่
แบบแสดงสินค้า