ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับการทักทายเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถแนะนำสินค้าและอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ของทางร้านได้อีกด้วย โดยในระบบ deeple สามารถออกแบบข้อความต้อนรับได้ทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้

1. แบบข้อความ

2. แบบรูปภาพ

3. แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่

4. แบบแสดงสินค้า

บทความแนะนำ : เทคนิคการออกแบบ Welcome Message ให้เป็นมากกว่าการทักทาย สามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งค่าข้อความต้อนรับในร้านค้า และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าข้อความต้อนรับ

  1. คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท"

2. คลิกเมนูย่อย “ข้อความต้อนรับ”

3. ระบบจะกำหนดข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ให้ 1 กล่องข้อความ

ตัวอย่างข้อความต้อนรับที่เป็นค่าเริ่มต้นจากระบบ deeple

4. ตั้งค่าข้อความต้อนรับตามรูปแบบที่ต้องการดังนี้

  • แบบข้อความ

  • แบบรูปภาพ

  • แบบแสดงเมนูสินค้า/หมวดหมู่

  • แบบแสดงสินค้า

ตั้งค่าข้อความต้อนรับได้กล่องข้อความละ 2,000 ตัวอักษร (สูงสุด 4 กล่องข้อความ)

  1. พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่องว่าง

  2. คลิกลูกศร

3. ข้อความที่พิมพ์ไว้จะขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง

4. คลิก "บันทึก"

แนะนำการตั้งค่า

  1. หากต้องการตั้งค่าให้ระบบทักทายเป็น 'ชื่อลูกค้า' ให้นำคำว่า $customerName ไปรวมในประโยค เช่น สวัสดี คุณ $customerName

  2. หากต้องการแนะนำตัวเป็น 'ชื่อร้านค้า' ให้นำคำว่า $storeName ไปรวมในประโยค เช่น ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน $storeName ค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผลข้อความต้อนรับทั้ง 4 รูปแบบ

Last updated