ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat)

การตั้งค่า CF โค้ดสินค้า

1. คลิก “เมนูสินค้า & คลังสินค้า“

2. คลิกแท็บเมนูย่อย “สินค้า“

3. เลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่ารหัส CF

4. ระบบจะปรากฏหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อตั้งค่ารหัส CF

เงื่อนไขการตั้งค่ารหัส CF ในหน้ารายละเอียดสินค้า

1. มีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร

2. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (สำหรับภาษาไทย ไม่สามารถใช้สระและวรรณยุกต์ได้)

3. สามารถใช้ตัวเลข, เครื่องหมาย _ (Underscore) และเครื่องหมาย - (Dash) ได้

4. ไม่สามารถเว้นวรรคระหว่างโค้ดได้

5. ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษร "CF" ไว้ (ให้ใส่เพียงรหัส CF ของสินค้านั้น ๆ เช่น dp01 เป็นต้น)

4. กรอก CFโค้ดสินค้า โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

  • สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

  • สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

  1. กรอก CF โค้ดสินค้าให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

  2. บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

การเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์กับระบบ deeple

1. คลิกปุ่ม “ถ่ายทอดสด“ ที่หน้า Facebook page ของร้านค้า

2. ตั้งค่าการถ่ายทอดสด สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มต้นถ่ายทอดสดทันทีหรือกำหนดเวลาถ่ายทอดสดล่วงหน้าไว้

3. ตั้งค่าเฟซบุ๊กไลฟ์โดยกำหนดชื่อวิดีโอและคำอธิบาย

4. จากนั้นคลิกปุ่ม “ถ่ายทอดสด“

5. Facebook จะเริ่มถ่ายทอดสดทันที

ตัวอย่าง การตั้งค่าเฟซบุ๊กไลฟ์แบบเริ่มถ่ายทอดสดทันที

6. กลับไปที่ระบบ deeple แล้วคลิกเมนู “เครื่องมือการตลาด“

สำหรับร้านค้าที่ใช้โหมดตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) จำเป็นต้องเปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง ก่อนทำการตั้งค่าฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดรายการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองผ่านปุ่ม Quick reply และปุ่มต่าง ๆ ในแชท

7. คลิกเมนูย่อย “ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์“

8. คลิกปุ่ม “เพิ่มเฟซบุ๊กไลฟ์“

9. กำหนดชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งใช้สื่อสารกันภายในร้านค้าเท่านั้น

ระบบจะนำชื่อเฟสบุ๊กไลฟ์ไปติดเป็นแท็กลูกค้าโดยอัตโนมัติ

10. เลือกเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

โพสต์ไอดี (Facebook Post ID) คือรหัสประจำตัว 16 หลัก ที่อยู่ในทุก ๆ โพสต์บน Facebook ซึ่งแต่ละโพสต์จะมีหมายเลขที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง

การนำเลขโพสต์ไอดีมาใช้ คือ เมื่อร้านค้าสร้าง Live บน Facebook page และเชื่อมต่อเพจกับระบบ deeple เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเลือก Facebook Post ID ได้จากในระบบ deeple เพื่อให้ระบบค้นหาโพสต์ของร้านค้าและใช้ประกอบการตั้งค่าการตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ได้

11. เลือกสินค้าที่ต้องการนำเข้าร่วมรายการไลฟ์ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ

  • ระบุสินค้า (บางรายการ)

  • สินค้าทั้งหมดในร้าน

  1. คลิกระบุสินค้า

  2. คลิกปุ่ม "Browse"

3. เลือกสินค้าที่ต้องการเข้าร่วมรายการไลฟ์

4. คลิก "ยืนยัน"

12. คลิกปุ่ม “บันทึก“

13. ระบบจะแสดงหน้ารายงานการตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ดังนี้

สำหรับช่อง "ค้นหา" สามารถค้นหาได้จากชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น

Last updated