วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook page

1. คลิกที่เมนู “ตั้งค่าร้าน"
2. คลิกที่เมนูย่อย “การเชื่อมต่อ”
3. คลิกปุ่ม “ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Facebook“
4. คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"
5. เข้าสู่หน้าผสานรวมธุรกิจของ Facebook โดยคลิกที่นี่
6. คลิกปุ่ม “ลบออก“ ที่ Deeple ChatBot app
7. คลิกปุ่ม "ลบ"
8. คลิก "เรียบร้อย"
9. หลังจากลบการเชื่อมต่อแล้ว Deeple ChatBot app จะย้ายมาอยู่ในหน้า “ลบออกแล้ว“