คำถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการระบบ deeple

1. การชำระค่าบริการมีกี่รูปแบบ

2. ระบบ deeple มีการคิดค่าบริการรายเดือนอย่างไร

3. ตรวจสอบรอบบิลและค่าบริการอย่างไร

4. ยอดเงินไม่เพียงพอให้ชำระค่าบริการจะส่งผลอย่างไร

5. หากระบบถูกระงับการใช้งานไปแล้ว จะสามารถกลับมาใช้งานอีกได้หรือไม่

6. ดูใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีในการชำระค่าบริการระบบ deeple ได้ที่ไหน

1. การชำระค่าบริการมีกี่รูปแบบ

การชำระค่าบริการระบบ deeple เป็นแบบ Prepaid คือ ชำระก่อนการใช้งาน โดยแบ่งเป็น

 • แพลนรายเดือน = ตัดยอดชำระจากบัตรเดบิต/เครดิตที่ผูกไว้กับระบบ deeple

 • แพลนรายปี = ติดต่อ Sale เพื่อออกใบเสนอราคาตามแพลนที่เลือกใช้งาน โดยเป็นการชำระยอดเต็มจำนวน 1 ครั้ง/ปี

2. ระบบ deeple มีการคิดค่าบริการรายเดือนอย่างไร

การคิดค่าบริการรายเดือน ระบบจะแสดงยอดชำระค่าบริการตามแพลนที่เลือกซื้อ + ค่าฟีเจอร์เสริม (ถ้ามี)

 • ในการชำระค่าบริการครั้งแรก คุณจำเป็นต้องชำระเงินตามแพลนที่เลือกซื้อไว้ก่อนใช้บริการ ซึ่งค่าบริการในครั้งนี้จะเป็นค่าบริการของรอบบิลแรกที่เริ่มใช้งาน

 • ในรอบบิลถัดไป ระบบจะหักค่าบริการของรอบบิลใหม่ในวันและเวลาเดียวกันกับวันที่ตัดรอบบิลเดิม

ตัวอย่างที่ 1 ร้าน deeple Shop สมัครใช้งานระบบ deeple วันที่ 8/06/65 ดังนั้นการนับรอบบิลคือวันที่ 8 ถึงวันที่ 7 ของทุกเดือน

ตัวอย่างที่ 2 ร้าน deeple Shop สมัครใช้งานระบบ deeple วันที่ 1/01/65 ดังนั้นการนับรอบบิลคือวันที่ 1 ถึงวันที่สิ้นเดือน

วันสิ้นเดือนจะตรงกับวันที่ 28/02 หรือ 29/02 , วันที่ 30 และวันที่ 31 ของแต่ละเดือน

ตัวอย่าง หน้าการเรียกเก็บเงินที่แสดงรอบบิล และวันที่ชำระค่าบริการแต่ละเดือน

3. ตรวจสอบรอบบิลและค่าบริการอย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบรอบบิลและค่าบริการได้ดังนี้

 1. คลิกเมนู "แพ็กเกจ & การใช้งาน"

 2. คลิกเมนูย่อย "การเรียกเก็บเงิน"

 3. ระบบจะแสดงวันที่ของรอบบิลถัดไป และรายละเอียดของค่าบริการแต่ละเดือน

4. ยอดเงินในบัตรเดบิต/เครดิตที่ผูกไว้กับระบบ ไม่เพียงพอให้ชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไปจะส่งผลอย่างไร

เมื่อครบกำหนดในการชำระค่าบริการ เวลา 23:59 น. แล้วพบว่าไม่สามารถหักค่าบริการได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอ ระบบจะดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งผ่านอีเมลว่า "พบปัญหาในการชำระเงิน"

 2. ระบบจะพยายามหักค่าบริการอีกครั้งในวันถัดไป เวลา 23:59 น. จนครบ 7 วัน

 3. หากครบกำหนด 7 วัน และยังไม่มีการชำระค่าบริการ ร้านค้าของคุณจะถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop มีการตัดรอบบิลวันที่ 2/7/65 เวลา 23:59 น. แต่เงินไม่เพียงพอให้ชำระค่าบริการ

ดังนั้นวันที่ 3/7/65 - 9/7/65 ระบบจะเรียกเก็บเงินทุกวัน เวลา 23:59 น.

หากวันที่ 9/7/65 ยังไม่ชำระค่าบริการ ระบบจะถูกระงับใช้ทันที

ข้อแนะนำ

ควรชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากพบปัญหาในการชำระเงิน เพื่อป้องกันระบบถูกระงับการใช้งาน

5. หากระบบถูกระงับการใช้งานไปแล้ว จะสามารถกลับมาใช้งานอีกได้หรือไม่

คุณสามารถกลับมาใช้งานระบบใหม่ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ชำระค่าบริการของรอบบิลใหม่ (ระบบไม่คิดค่าบริการของยอดที่ค้างไว้)

 2. ระบบจะเปลี่ยนรอบบิลใหม่ โดยเริ่มนับจากวันที่กลับมาชำระค่าบริการ

 3. กรณีชำระค่าบริการภายใน 00:00 น. ระบบจะปลดล็อคการใช้งานในเวลา 06:00 น.

ตัวอย่าง ชำระค่าบริการวันที่ 19 เวลา 21:00 น. ดังนั้น ระบบจะปลดล็อคในวันที่ 20 เวลา 06:00 น.

4. กรณีชำระค่าบริการหลังจาก 00:00 น. ระบบจะปลดล็อคการใช้งานในเวลา 06:00 น. ของวันถัดไป*

ตัวอย่าง ชำระค่าบริการวันที่ 20 เวลา 01:00 น. ดังนั้น ระบบจะปลดล็อคในวันที่ 21 เวลา 06:00 น.

*หากต้องการปลดล็อคระบบทันที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ deeple Support ในเวลา 08:00 - 00:00 น. เพื่อดำเนินการปลดล็อคระบบให้

6. ดูใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีในการชำระค่าบริการระบบ deeple ได้ที่ไหน

สำหรับร้านค้าที่ใช้แพลนรายเดือน (ผูกบัตรเดบิต/เครดิตกับระบบ deeple)

คุณสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ได้จากหน้าการเรียกเก็บเงินของระบบ deeple

Last updated