ยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
 1. 2.
  คลิก "จัดการธีมร้านค้า"
 2. 3.
  คลิกปุ่มเมนู (จุดสามจุด)
 1. 4.
  คลิก "ปิดการใช้งาน" LINE rich menu
 1. 5.
  ไปที่ https://manager.line.biz/ และเข้าสู่ระบบตามบัญชีของร้าน
6. เลือกบัญชีร้านที่เชื่อมต่อกับระบบ deeple ไว้
7. คลิก “แชท“
8. คลิก “ไปหน้าตั้งค่าการตอบกลับ“
9. ตั้งค่าฟีเจอร์การตอบกลับดังนี้
แชท : เปิดใช้งาน เพื่อสามารถตอบลูกค้าผ่าน LINE OA ได้
ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ : เปิด เพื่อให้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของ LINE OA ทำงาน
Webhook : ปิด (ไม่บังคับ)
10. ไปที่ระบบ deeple และคลิกเมนู "ตั้งค่าร้าน"
11. คลิกเมนูย่อย "การเชื่อมต่อ"
12. คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"
13. คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"
14. ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA โดยอัตโนมัติ