ยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA
1. ไปที่ https://manager.line.biz/ และ ทำการเข้าสู่ระบบตามบัญชีของร้าน
2. เลือกบัญชีร้านที่เชื่อมต่อกับระบบ deeple ไว้
3. คลิกที่ปุ่ม “แชท“
4. จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการสลับโหมด โดยคลิก “ไปหน้าตั้งค่าโหมดตอบกลับ“
5. เลือกโหมดตอบกลับเป็น “แชท“
6. คลิก “ตกลง“ เพื่อยืนยันการสลับโหมด
7. ตรวจสอบการตั้งค่าทั้ง 4 หัวข้อดังรูปให้มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้
7.1 โหมดตอบกลับ เป็น “แชท” เพื่อสามารถตอบลูกค้าผ่าน LINE OA ได้
7.2 ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ เป็น “เปิด” เพื่อให้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของ LINE OA ทำงาน
7.3 เวลาตอบข้อความ เป็น “เปิด” เพื่อสามารถใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินอกเวลาทำการได้
7.4 วิธีตอบข้อความ ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางร้าน ว่าต้องการให้เป็นการตอบแชทโดยใช้ระบบสมาร์ทแชท (AI+แมนนวล) หรือข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ LINE OA
8. ไปที่ https://console.deeple.ai/ และ ทำการเข้าสู่ระบบ deeple
9. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“
10. คลิก “การเชื่อมต่อ“
11. คลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA“
12. คลิกปุ่ม “ยืนยัน“
13. ระบบจะถอดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
Copy link