ตั้งค่าเทมเพลตข้อความของ Facebook Ads

ร้านค้าที่ต้องการบรอดแคสต์ข้อความผ่าน Facebook Ads Manager สามารถตั้งต่าเทมเพลตข้อความโฆษณาให้สอดคล้องกับการทำงานของระบบ deeple ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ https://business.facebook.com/adsmanager/

2. คลิกปุ่ม "สร้าง"

3. เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

4. คลิก "ดำเนินการต่อ"

5. คลิกแท็บเมนูย่อย "ชุดโฆษณาข้อความใหม่"

สามารถตั้งชื่อแท็บเมนูใหม่ได้ตามความต้องการ

6. เลือกแอพรับส่งข้อความเป็น "Messenger"

7. เลือกเพจ Facebook ที่เชื่อมต่อกับระบบ deeple

8. คลิก "ถัดไป"

9. เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบหัวข้อ "เทมเพลตข้อความ"

10. ตั้งค่าเทมเพลตข้อความ โดยเลือกว่าจะ "สร้างใหม่" หรือ "ใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้ว"

หมายเหตุ

บางวัตถุประสงค์แคมเปญจะไม่มีหัวข้อการตั้งค่าเทมเพลตข้อความ

11. คลิก "แก้ไข"

12. กำหนดคำทักทายลูกค้า สามารถกำหนดได้ 3 รูปแบบดังนี้

  • แบบข้อความเท่านั้น

  • แบบข้อความและรูปภาพ

  • แบบข้อความและวิดีโอ

13. ตั้งค่าการดำเนินการของลูกค้า โดยรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ deeple ได้ คือ "รูปแบบข้อความด่วน" และ "ปุ่ม" (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

14. ตั้งค่าการดำเนินการของลูกค้าได้ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างด้านล่าง

  1. เลือก "ข้อความด่วน"

  2. ตั้งค่าข้อความตอบกลับด่วน = ข้อความที่ต้องการให้ลูกค้าคลิก

  3. ตั้งค่าประเภทข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เลือกเป็น "เชื่อมต่อบอทของคุณ"

4. ตั้งค่าเพย์โหลดของบอท

เพย์โหลดของบอท คือ ข้อความหรือคำสั่งที่ส่งไปยังระบบ deeple

  1. ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้ผ่าน Messenger

  2. ควรตั้งค่าข้อความหรือคำสั่งให้บอทรู้เจตนาของแคมเปญ เช่น ใส่ชื่อสินค้าที่ตั้งค่าไว้ในระบบ deeple ให้ลูกค้าเลือกซื้อ

5. คลิก "บันทึกและเสร็จสิ้น"

6. คลิก "เผยแพร่"

ตัวอย่างการแสดงผลของรูปแบบข้อความและรูปแบบปุ่ม

รูปแบบข้อความด่วน

รูปแบบปุ่ม

15. เมื่อลูกค้าคลิกปุ่มที่ตั้งค่าไว้ เช่น สนใจโปร 3 แถม 1 การแสดงผลในหน้า Messenger (ที่ลูกค้าเห็น) กับการแสดงผลที่หน้าบทสนทนาในระบบ deeple (ที่แอดมินเห็น) จะแตกต่างกันดังนี้

ตัวอย่างการตั้งค่าเทมเพลตข้อความ Facebook Ads

ตัวอย่าง ร้านค้าต้องการบรอดแคสต์ข้อความ โปรโมชัน Mid year sale ของสินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask โดยระบบจะแสดงสินค้าให้ลูกค้าเลือกไซส์ และจำนวนสินค้าที่ต้องการด้วยตัวเอง ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

  1. ตั้งค่าคำทักทายได้ตามที่ต้องการ

2. ตั้งค่าการดำเนินการของลูกค้า ดังรูปตัวอย่าง

ในหัวข้อเพย์โหลด ให้ใส่เป็น "สนใจ (ชื่อสินค้า)" เพื่อให้ระบบแสดงสินค้าและตัวเลือก SKU ให้ลูกค้าเลือกซื้อด้วยตัวเอง

ตัวอย่างการแสดงผล

Last updated