เพิ่มเมนูสินค้า/หมวดหมู่
เมนูสินค้า/หมวดหมู่สินค้า คือ การกำหนดหมวดหมู่สินค้าในระบบ deeple Advanced AI Chatbot สามารถกำหนดได้สูงสุด 25 เมนู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "เมนูสินค้า"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ตั้งค่าเมนู All products โดยคลิกสัญลักษณ์ดินสอ
ระบบ deeple มีเมนู All products ซึ่งเป็นเมนูเริ่มต้นสำหรับทุกร้านค้า โดยระบบจะรวมเมนูสินค้า/หมวดหมู่ทั้งหมดในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองในหน้าเว็บช้อปปิ้ง (Web shopping) สามารถอ่านหลักการทำงานของเว็บช้อปปิ้งได้จาก การใช้งาน Web shopping ในระบบ deeple Advanced AI Chatbot
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. ตั้งค่ารูปภาพเมนู All products โดยคลิกสัญลักษณ์ x (กากบาท) เพื่อลบรูปภาพตัวอย่างบนหน้าจอ และเลือกไฟล์รูปภาพเมนูสินค้าที่ต้องการนำมาแสดง
5. ตั้งชื่อเมนู/หมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ
6. คลิกปุ่ม “บันทึก“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
การแสดงผลของเมนู All products ในหน้าแชท
7. คลิกปุ่ม “เพิ่มเมนูสินค้า”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. ตั้งค่าเมนูสินค้า/หมวดหมู่ และบันทึกให้เรียบร้อย
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
กรณีที่สินค้าแต่ละชิ้นในเมนู/หมวดหมู่นี้ มีหัวข้อคุณสมบัติหรือตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกัน สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้และไปตั้งค่าหัวข้อคุณสมบัติและตัวเลือกสินค้าแต่ละชิ้นได้ โดยทำตามคู่มือ เพิ่มรายการสินค้า
การใส่หัวข้อคุณสมบัติและชื่อตัวเลือกสินค้าในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า โดยระบบจะนำไปแสดงในหน้า “ตั้งค่าสินค้า” ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าเพิ่มเติมในลำดับถัดไป
9. ระบบจะแสดงหน้าเมนูสินค้า / หมวดหมู่ดังนี้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
10. สามารถคลิกปุ่ม “จัดลำดับการแสดงผล“ เพื่อจัดเรียงเมนูสินค้า/หมวดหมู่ใหม่ได้ตามที่ต้องการ โดยเลื่อนการจัดวางได้ตามแนวลูกศร
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
Copy link