การเพิ่มเมนู/หมวดหมู่สินค้า

เมนูสินค้า/หมวดหมู่สินค้า คือ การกำหนดหมวดหมู่สินค้าในระบบ deeple สามารถกำหนดได้สูงสุด 100 เมนู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "เมนูสินค้า"

3. ตั้งค่าเมนู All products โดยคลิกสัญลักษณ์ดินสอ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเมนู All products

  1. เมนู All products เป็นเมนูเริ่มต้นสำหรับทุกร้านค้า โดยระบบจะรวมเมนูสินค้า/หมวดหมู่ทั้งหมดในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองในหน้าเว็บช้อปปิ้ง (Web shopping) สามารถอ่านหลักการทำงานของเว็บช้อปปิ้งได้จาก การใช้งาน Web shopping ในระบบ deeple

  2. คุณสามารถเปิด/ปิดการใช้งานเมนู All products ได้ที่ฟีเจอร์รูปแบบการเลือกซื้อสินค้า ดังนี้ เปิดการใช้งาน : เลือกใช้รูปแบบเว็บช้อปปิ้ง ปิดการใช้งาน : เลือกใช้รูปแบบบทสนทนา (ระบบจะปิดการมองเห็นเมนู All product ไว้)

4. ตั้งค่ารูปภาพเมนู All products โดยคลิกสัญลักษณ์ x (กากบาท) เพื่อลบรูปภาพตัวอย่างบนหน้าจอ และเลือกไฟล์รูปภาพเมนูสินค้าที่ต้องการนำมาแสดง

5. ตั้งชื่อเมนู/หมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ

6. คลิก “บันทึก“

การแสดงผลของเมนู All products ในหน้าแชท

เมื่อคลิกที่เมนู “รวมสินค้าร้าน Deeple Shop” ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บช้อปปิ้ง (Web shopping) เพื่อเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดในร้านด้วยตัวเอง

7. คลิก “เพิ่มเมนูสินค้า”

8. ตั้งค่าเมนูสินค้า/หมวดหมู่ และบันทึกให้เรียบร้อย

กรณีที่สินค้าแต่ละชิ้นในเมนู/หมวดหมู่นี้ มีหัวข้อคุณสมบัติที่แตกต่างกัน สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้และไปตั้งค่าหัวข้อคุณสมบัติแต่ละชิ้นโดยทำตามคู่มือ เพิ่มรายการสินค้า

การใส่หัวข้อคุณสมบัติในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า โดยระบบจะนำไปแสดงในหน้า “ตั้งค่าสินค้า” ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าเพิ่มเติมในลำดับถัดไป

9. ระบบจะแสดงหน้าเมนูสินค้า / หมวดหมู่ดังนี้

10. สามารถคลิกปุ่ม “จัดลำดับการแสดงผล“ เพื่อจัดเรียงเมนูสินค้า/หมวดหมู่ใหม่ได้ตามที่ต้องการ โดยเลื่อนการจัดวางได้ตามแนวลูกศร

Last updated