เพศของบอทและตั้งค่าบอทขั้นสูง

การเข้าสู่หน้าตั้งค่า

 1. คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ตั้งค่าโหมดการตอบแชท"

3. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าเพศของบอทและตั้งค่าบอทขั้นสูงโดยอัตโนมัติ

พศของบอท

 1. สามารถกำหนดเพศให้บอทได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งการเลือกเพศของบอทจะมีผลกับคำลงท้ายของประโยค ดังนี้

 • เพศชาย ใช้คำลงท้ายประโยคว่า “ครับ”

 • เพศหญิง ใช้คำลงท้ายประโยคว่า “คะ” หรือ “ค่ะ”

2. คลิก "บันทึก"

ระยะเวลาที่บอทหยุดทำงาน

ฟีเจอร์นี้จะทำงานเมื่อระบบอยู่ใน AI Sales mode โดยมีหลักการทำงาน คือ หลังจากที่บอทถูกปิดการใช้งานชั่วคราว ระบบจะเริ่มจับเวลาจากข้อความสุดท้ายที่แอดมินและลูกค้าพิมพ์คุยกันล่าสุด จากนั้นบอทจะกลับมาทำงานภายในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ

สาเหตุที่บอทถูกปิดการใช้งานชั่วคราว มี 2 กรณี

 1. ลูกค้ากดปุ่ม "ติดต่อแอดมิน" ในแชท

 2. แอดมินปิดบอทชั่วคราวที่หน้าบทสนทนาของระบบ deeple

 1. ระบุเวลาที่ต้องการให้บอทกลับมาทำงาน หลังจากถูกหยุดใช้งานชั่วคราว (หน่วยเป็นนาที)

2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

โหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถกดปุ่มต่าง ๆ ในแชทเพื่อเลือกซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บอทหยุดทำงานชั่วคราวหรือระบบอยู่ในโหมดตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode)

วิธีเปิด / ปิดการใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

 1. คลิกปุ่มเปิด / ปิดการใช้งาน

 2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

💡หลักการทำงานของฟีเจอร์นี้ คือ ลูกค้าสามารถกดปุ่มเมนูสินค้า, ตัวเลือกสินค้า, ปุ่ม Quick reply, LINE rich menu และ Persistent menu เพื่อเลือกซื้อสินค้าในร้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอแอดมินมาให้บริการ

การใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

 • สำหรับร้านค้าที่ใช้ LINE rich menu, Facebook persistent menu และ Instagram persistent menu แบบปรับแต่งเอง จำเป็นต้องใช้ประเภท Action เป็นชุดข้อความของ deeple เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดปุ่มเมนูและเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง

 • หากลูกค้าพิมพ์ข้อความใด ๆ เข้ามาในระหว่างที่บอทหยุดทำงานหรือเป็น Admin mode ระบบจะไม่ตอบกลับลูกค้า เนื่องจากโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องรองรับการซื้อสินค้าผ่านการกดปุ่มต่าง ๆ บนหน้าแชทเท่านั้น

ตั้งค่าการแสดงสินค้า

ฟีเจอร์นี้จะทำงานร่วมกับการตั้งค่าสินค้าในระบบ deeple เพื่อให้ร้านค้าสามารถตั้งค่าลำดับการแสดงสินค้าที่อยู่ในแต่ละหมวดหมู่ได้ โดยจะมีผลต่อการเรียงลำดับสินค้าในหน้าแชทจากซ้ายไปขวา ตามรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ดังนี้

 • เรียงจากวันที่สร้างเก่า - ใหม่

 • เรียงจากวันที่สร้างใหม่ - เก่า

 • แก้ไขล่าสุด

วิธีตั้งค่าการแสดงสินค้า

 1. เลือกลำดับการแสดงสินค้าได้ตามที่ต้องการ

 2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าแชท

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop มีลำดับการสร้างสินค้าในหมวดหมู่ deeple Sanitizer ดังนี้

สร้างสินค้า A ในวันที่ 1,

สร้างสินค้า B ในวันที่ 2

และสร้างสินค้า C ในวันที่ 3

ดังนั้น ระบบจะแสดงผลในแชทโดยเรียงลำดับจากวันที่สร้างสินค้าดังนี้ A --> B --> C

Last updated