สินค้าไฮไลท์

สินค้าไฮไลท์ หมายถึง สินค้าที่ต้องการให้แสดงเป็นอันดับแรก ๆ ของรายการสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ / เมนูสินค้า โดยมีการจัดวางในหน้าจอเรียงจากซ้ายไปขวา สามารถตั้งค่าได้สูงสุด 10 รายการและจัดลำดับการแสดงสินค้าได้ตามต้องการ เช่น เรียงตามลำดับราคา เรียงตามลำดับการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

1. คลิก "เมนูสินค้าและคลังสินค้า“

2. คลิกเมนูย่อย ”สินค้าไฮไลท์”

3. คลิกปุ่ม”แก้ไข” ที่เมนูที่ต้องการตั้งค่าสินค้าไฮไลท์

4. คลิกที่ลูกศรหรือปุ่ม Drop-down list

5. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่าเป็นสินค้าไฮไลท์ เลือกได้สูงสุด 10 รายการ

6. สามารถจัดเรียงลำดับการแสดงสินค้าได้ตามต้องการ โดยคลิกสัญลักษณ์หมายเลข 6 และเลื่อนตำแหน่งการจัดวางสินค้า

7. เมื่อจัดลำดับการแสดงสินค้าตามต้องการแล้ว จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก

8. การตั้งค่าสินค้าไฮไลท์จะแสดงผลในหน้าแชทของลูกค้า โดยเรียงลำดับสินค้าจากซ้ายไปขวาตามที่ตั้งค่าไว้ในระบบ deeple

Last updated