เชื่อมต่อระบบ Shippop

การเชื่อมต่อ Shippop กับระบบ deeple

Shippop เป็นระบบจัดการขนส่งที่รวบรวมผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย มาบริการร้านค้าออนไลน์ให้สามารถจัดการเรื่องการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีวิธีคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและขนาดพัสดุ หรือร้านค้าที่มีบัญชีการใช้งานระบบ Shippop และต้องการเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับระบบ deeple

ลูกค้าใหม่ - สามารถสมัครใช้งาน Shippop ผ่านระบบ deeple ได้โดยคลิกลิงก์ https://www1.shippop.com/embed/register/deeple/

ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีการใช้งานกับทาง Shippop - สามารถติดต่อฝ่ายขายของ Shippop เพื่อขอรับข้อมูล API token และ อีเมล สำหรับการใช้งานบัญชีดังกล่าวกับระบบ deeple

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ข้อควรรู้

  1. สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อ Shippop กับระบบ deeple เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ deeple Support ผ่านทาง Live Chat เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Shippop ในระบบก่อนดำเนินการเชื่อมต่อ

  2. บัญชีการใช้งาน Shippop 1 บัญชี สามารถเชื่อมต่อร้านค้าบนระบบ deeple ได้ไม่จำกัด

  1. คลิกเมนู "การจัดส่ง"

2. คลิกสัญลักษณ์ดินสอ

3. ตั้งค่าวิธีคิดค่าจัดส่ง โดยเลือก "เชื่อมต่อกับ Shippop"

4. ขอรับ API token จากเจ้าหน้าที่ Shippop และนำมากรอกในช่องว่างหัวข้อ "API ของผู้ขาย"

5. คลิกเครื่องหมาย ✔️ เพื่อบันทึก API token

6. คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" เพื่อกรอกข้อมูลผู้ส่ง

7. กรอกอีเมลที่ใช้งานกับ Shippop

8. คลิกเครื่องหมาย ✔️เพื่อบันทึกอีเมล

9. คลิก "เพิ่มที่อยู่ผู้ส่งใหม่"

10. กรอกที่อยู่ผู้ส่ง ซึ่งระบบมีให้เลือก 2 รูปแบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • กรอกข้อมูลที่อยู่เอง

  • เลือกจากข้อมูลสาขาที่ตั้งค่าไว้ในระบบ deeple

11. คลิก "ยืนยัน"

12. คลิกปุ่ม ”ยืนยันการแก้”

13. กำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งจะคิดเพิ่มเติมจากค่าจัดส่ง

14. เลือกผู้ให้บริการจัดส่งตามที่ต้องการ

สามารถอ่านเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมโดยคลิกปุ่ม "ดูเงื่อนไข"

15. เลือก "ราคาค่าจัดส่งตาม Shippop"

คุณสามารถเลือกวิธีคิดค่าส่งตามรหัสไปรษณีย์ หรือราคาค่าจัดส่งคงที่ได้ โดยระบบ deeple จะแสดงค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบตามราคาที่คุณกำหนดไว้ และระบบ Shippop จะเรียกเก็บค่าจัดส่งจากบัญชีของคุณโดยคำนวณจากน้ำหนักและขนาดพัสดุ

*หากค่าส่งที่กำหนดไว้ต่ำกว่าที่ระบบ Shippop เรียกเก็บ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น

16. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ

17. คลิก "ยืนยัน"

18. ระบบจะบันทึกวิธีคิดค่าจัดส่งตาม Shippop ดังนี้

Last updated