เชื่อมต่อระบบ Shippop

การเชื่อมต่อ Shippop กับระบบ deeple
Shippop เป็นระบบจัดการขนส่งที่รวบรวมผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย มาบริการร้านค้าออนไลน์ให้สามารถจัดการเรื่องการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีวิธีคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและขนาดพัสดุ หรือร้านค้าที่มีบัญชีการใช้งานระบบ Shippop และต้องการเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับระบบ deeple
ลูกค้าใหม่ - สามารถสมัครใช้งาน Shippop ผ่านระบบ deeple ได้โดยคลิกลิงก์ https://www1.shippop.com/embed/register/deeple/
ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีการใช้งานกับทาง Shippop - สามารถติดต่อฝ่ายขายของ Shippop เพื่อขอรับข้อมูล API token และ อีเมล สำหรับการใช้งานบัญชีดังกล่าวกับระบบ deeple

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ข้อควรรู้
 1. 1.
  สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อ Shippop กับระบบ deeple เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ deeple Support ผ่านทาง Live Chat เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Shippop ในระบบก่อนดำเนินการเชื่อมต่อ
 2. 2.
  บัญชีการใช้งาน Shippop 1 บัญชี สามารถเชื่อมต่อร้านค้าบนระบบ deeple ได้ไม่จำกัด
 1. 1.
  คลิกเมนู "การจัดส่ง"
2. คลิกสัญลักษณ์ดินสอ
3. ตั้งค่าวิธีคิดค่าจัดส่ง โดยเลือก "เชื่อมต่อกับ Shippop"
4. ขอรับ API token จากเจ้าหน้าที่ Shippop และนำมากรอกในช่องว่างหัวข้อ "API ของผู้ขาย"
5. คลิกเครื่องหมาย
✔️
เพื่อบันทึก API token
6. คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" เพื่อกรอกข้อมูลผู้ส่ง
7. กรอกอีเมลที่ใช้งานกับ Shippop
8. คลิกเครื่องหมาย
✔️
เพื่อบันทึกอีเมล
9. คลิก "เพิ่มที่อยู่ผู้ส่งใหม่"
10. กรอกที่อยู่ผู้ส่ง ซึ่งระบบมีให้เลือก 2 รูปแบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • กรอกข้อมูลที่อยู่เอง
 • เลือกจากข้อมูลสาขาที่ตั้งค่าไว้ในระบบ deeple
11. คลิก "ยืนยัน"
12. คลิกปุ่ม ”ยืนยันการแก้”
13. กำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งจะคิดเพิ่มเติมจากค่าจัดส่ง
14. เลือกผู้ให้บริการจัดส่งตามที่ต้องการ
สามารถอ่านเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมโดยคลิกปุ่ม "ดูเงื่อนไข"
15. เลือก "ราคาค่าจัดส่งตาม Shippop"
คุณสามารถเลือกวิธีคิดค่าส่งตามรหัสไปรษณีย์ หรือราคาค่าจัดส่งคงที่ได้ โดยระบบ deeple จะแสดงค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบตามราคาที่คุณกำหนดไว้ และระบบ Shippop จะเรียกเก็บค่าจัดส่งจากบัญชีของคุณโดยคำนวณจากน้ำหนักและขนาดพัสดุ
*หากค่าส่งที่กำหนดไว้ต่ำกว่าที่ระบบ Shippop เรียกเก็บ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น
16. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ
17. คลิก "ยืนยัน"
18. ระบบจะบันทึกวิธีคิดค่าจัดส่งตาม Shippop ดังนี้