วิธีลบส่วนขยายการเชื่อมต่อใน LINE OA
หากร้านค้าเคยเชื่อมต่อกับแชทแพลตฟอร์มหรือบอทเจ้าอื่น จะทำให้มีประวัติการเชื่อมต่ออยู่ใน LINE OA ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ที่ฟีเจอร์ "บริการที่เชื่อมต่อ (Linked Service)" ใน LINE OA ของทางร้าน และทำให้การตอบกลับของระบบ deeple ถูกแทรกแชงการทำงานได้ เช่น มีข้อความอื่นตอบแทรกบอทของ deeple หรือบอทของ deeple ไม่สามารถตอบกลับลูกค้าได้ ดังนั้นร้านค้าจึงจำเป็นต้องยกเลิกหรือล้างประวัติการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในเมนู “บริการที่เชื่อมต่อ“ บน LINE Official Account Manager โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ไปที่ https://manager.line.biz/ และ ทำการเข้าสู่ระบบบัญชีของร้าน
2. เลือกบัญชี LINE OA ของร้านค้า
3. คลิก “ตั้งค่า“
4. คลิก "เลิกเชื่อมต่อ" ในแพลตฟอร์มที่ต้องการล้างประวัติ
หากแพลตฟอร์มที่เคยเชื่อมต่อมีมากกว่า 1 แพลตฟอร์ม ให้ทำการยกเลิกการเชื่อมต่อในทุกช่องทาง
Copy link