การเชื่อมต่อ Instagram

Checklist ในการเชื่อมต่อ Instagram กับระบบ deeple

ก่อนทำการเชื่อมต่อ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประเภทบัญชี Instagram และ Facebook page ตรงตามรายการดังนี้หรือไม่

 1. บัญชี Instagram ต้องเป็นบัญชีมืออาชีพ (IG Professional Account) หากยังไม่มีบัญชีมืออาชีพของ Instagram คุณสามารถแปลงบัญชีส่วนตัวของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่ได้

 2. บัญชีมืออาชีพของ Instagram จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Facebook Page ไว้ด้วย

 3. เปิดใช้งาน Connected Tools บน Instagram Profession Account

 4. Facebook page ตรวจสอบว่าผู้เชื่อมต่อมีบทบาทในเพจหรือสิทธิ์การเข้าถึงเพจตรงตามข้อมูลดังต่อไปนี้หรือไม่

  • กรณีเป็นเพจรูปแบบคลาสสิก

   • เป็นผู้ดูแลเพจ (Admin)

  • กรณีเป็นเพจรูปแบบประสบการณ์ใหม่

   • เป็นผู้มีสิทธิ์ควบคุมเพจโดยสมบูรณ์ หรือ

   • เป็นผู้มีสิทธิ์การควบคุมบางส่วน

การเชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับระบบ deeple มีขั้นตอนดังนี้

1. การเชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับ Facebook page

สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับ Facebook page แล้ว สามารถข้ามไปที่ขั้นตอนเปิดใช้งาน Connected Tools บน Instagram Professional Account

วิธีการเชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับ Facebook page แบ่งเป็น 2 กรณี โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงผลในหน้า Facebook page ของคุณ

การเชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับ Facebook page (กรณีเพจเป็นรูปแบบคลาสสิก)

 1. คลิกเมนู "การตั้งค่า (Setting)" ที่ Facebook page ของร้านค้า

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "Instagram"

3. คลิก "เชื่อมต่อบัญชี (Connect Account)"

4. อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อความบน Instagram

5. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

6. Log in เข้าสู่บัญชี Instagram ที่ต้องการเชื่อมต่อ

7. หน้าจอจะแสดงว่าร้านค้าได้ทำการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับ Facebook page เรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับ Facebook page (กรณีเพจเป็นรูปแบบประสบการณ์ใหม่)

 1. คลิกเมนู "การจัดการ"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "บัญชีที่ลิงก์"

3. คลิก "เชื่อมต่อบัญชี"

4. คลิก "เชื่อมต่อ"

5. Log in เข้าสู่บัญชี Instagram ของร้านค้า

6. หน้าจอจะแสดงว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับ Instagram เรียบร้อยแล้ว

2. เปิดใช้งาน Connected Tools บน Instagram Professional Account

ร้านค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Connected Tools บน Instagram Professional Account เพื่อให้ระบบ deeple สามารถส่งข้อความไปยังลูกค้าได้

แนะนำให้ตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

 1. คลิกเมนูบน Instagram

 2. คลิก "การตั้งค่า (Setting)"

 3. คลิก "ความเป็นส่วนตัว (Privacy)"

4. คลิก "ข้อความ (Message)"

5. อนุญาตให้เข้าถึงข้อความ โดยคลิกเปิดใช้งานที่หัวข้อ Connected tools

3. เชื่อมต่อ Instagram Professional Account กับระบบ deeple

 1. เข้าสู่ระบบ deeple แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิก "การเชื่อมต่อ"

3. คลิก "เชื่อมต่อ Instagram Business กับ Deeple"

4. Log in เข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณ

5. คลิก "ดำเนินการต่อในชื่อบัญชี Facebook ของคุณ"

6. เลือกบัญชี Instagram Business ที่ต้องการเชื่อมต่อ

7. คลิก "ถัดไป (Next)"

8. เลือก Facebook page ที่เชื่อมต่อกับ Instagram Professional Account ไว้

9. คลิก "ถัดไป (Next)"

10. อนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลระหว่าง Instagram Professional Account ของร้านกับระบบ deeple โดยคลิกอนุญาตที่ตัวเลือกทั้งหมดให้เป็น “ใช่ (Yes)“

11. คลิก "เรียบร้อย (Done)"

12. คลิก "ตกลง (OK)"

13. ระบบจะแสดงหน้าจอว่าเชื่อมต่อแล้วดังนี้

14. จากนั้นให้ทดลองทักแชท Instagram ของทางร้าน เพื่อทดสอบการทำงานของระบบต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

pageการตั้งค่า Instagram Professional Accountpageตอบกลับโพสต์ (Comment to Chat)pageตั้งค่า Instagram persistent menupageการตอบแชทลูกค้า

Last updated