แจ้งหมายเลขพัสดุด้วยไฟล์

การแจ้งเลขพัสดุด้วยไฟล์เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีรายการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และต้องการแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าพร้อม ๆ กันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยขั้นตอนการแจ้งเลขพัสดุด้วยไฟล์มีรายละเอียดดังนี้

การเข้าสู่หน้ารายงานการนำส่งสินค้า

การใช้ตัวกรองข้อมูลหน้ารายงานการนำส่งสินค้า

การกรอกเลขพัสดุในไฟล์

การนำเข้าเลขพัสดุด้วยไฟล์

การเข้าสู่หน้ารายงานการนำส่งสินค้า

 1. คลิกเมนู "การจัดส่ง"

2. คลิก "รายงานการนำส่งสินค้า"

3. ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง" และ "COD พร้อมจัดส่ง" เท่านั้น

การใช้ตัวกรองข้อมูลหน้ารายงานการนำส่งสินค้า

กรองข้อมูลจากวันที่และเวลา

สำหรับร้านค้าที่มีรอบการจัดส่ง สามารถใช้ตัวกรองเรื่องวันที่และเวลาเพื่อเตรียมการจัดส่งได้ดังนี้

 1. คลิกสัญลักษณ์ปฏิทิน

2. เลือกช่วงเวลาของรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการจัดส่ง

3. ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อตามช่วงเวลาที่เลือกไว้

กรองข้อมูลจากชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง

 1. คลิก "เพิ่มตัวกรอง"

2. เลือก "บริษัทส่งพัสดุ"

3. พิมพ์ชื่อผู้ให้บริการจัดส่งที่ต้องการค้นหา

4. ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อ ตามชื่อผู้ให้บริการจัดส่งที่ค้นหาไว้

กรองข้อมูลจากช่วงเวลากำหนดการจัดส่ง

สำหรับร้านค้าที่มีการกรอกข้อมูลวันที่และเวลาที่กำหนดจัดส่งในเมนู "รายการสั่งซื้อ"

 1. ไปที่เมนู "การจัดส่ง" เลือกเมนูย่อย "รายงานการนำส่งสินค้า" แล้วคลิก "+เพิ่มตัวกรอง"

 1. เลือก "ช่วงเวลากำหนดการจัดส่ง"

 1. คลิกที่เครื่องหมายปฏิทิน

 2. เลือกวันที่และเวลา

 1. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่มีช่วงเวลาทำการจัดส่งตามที่กรองข้อมูลไว้

การกรอกเลขพัสดุในไฟล์

 1. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุ

 2. คลิก "สร้างไฟล์กรอกเลขพัสดุ"

3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือก .XLSX หรือ .CSV อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์กรอกเลขพัสดุลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

5. ในไฟล์กรอกเลขพัสดุจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • Order number คือ หมายเลขรายการสั่งซื้อ

 • Tracking number คือ หมายเลขพัสดุ

 • Note คือ หมายเหตุในการจัดส่ง (ไม่บังคับ)

6. กรอกหมายเลขพัสดุและหมายเหตุในการจัดส่งให้ตรงกับหมายเลขรายการสั่งซื้อ

ข้อควรระวัง

เนื่องจากระบบจะดาวน์โหลดรายการสั่งซื้อที่มีสถานะรอการจัดส่งทั้งหมดออกมาใน 1 ไฟล์ ดังนั้นหากมีรายการสั่งซื้อใดที่ยังไม่ถูกจัดส่ง คุณจำเป็นต้องลบหมายเลขรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกจัดส่งออกจากไฟล์ก่อน (ไม่สามารถเว้นว่างในช่อง Tracking Number ได้)

*หากมีการเว้นว่างช่อง Tracking Number ไว้แล้วอัปโหลดไฟล์เข้าระบบไป จะทำให้ระบบส่งข้อความที่ไม่มีหมายเลขพัสดุไปให้ลูกค้าในแชท และอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นสำเร็จทันที ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าสับสนได้

7. บันทึกไฟล์กรอกเลขพัสดุให้เรียบร้อย โดยใช้สกุลไฟล์เป็น .XLSX หรือ .CSV เท่านั้น

การนำเข้าเลขพัสดุด้วยไฟล์

 1. คลิกปุ่ม ”นำเข้าเลขพัสดุ”

2. เลือกไฟล์กรอกเลขพัสดุที่ทำการบันทึกไว้

3. ระบบจะอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ

4. ระบบจะส่งหมายเลขพัสดุพร้อมลิงก์ติดตามสถานะพัสดุให้ลูกค้าในแชทโดยอัตโนมัติ

Last updated