การส่งสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้าซ้ำ

สำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าดิจิทัลที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว(สถานะเป็นสำเร็จ) แต่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าดิจิทัล หรือค้นหาสินค้าในอีเมลที่ระบบส่งให้ไม่พบ แอดมินสามารถส่งสินค้ารายการเดิมให้ลูกค้าอีกครั้งได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"

  2. คลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าดิจิทัลอีกครั้ง

  3. คลิก "ส่งโค้ด/คอนเทนต์อีกครั้ง"

  1. ตรวจสอบอีเมลของลูกค้าให้ถูกต้อง (หากต้องการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์ดินสอ)

  2. คลิก "ยืนยัน"

  3. ระบบจะส่งสินค้าดิจิทัลไปยังแชทและอีเมลของลูกค้าอีกครั้ง

Last updated