Comment on page

การส่งสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้าซ้ำ

สำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าดิจิทัลที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว(สถานะเป็นสำเร็จ) แต่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าดิจิทัล หรือค้นหาสินค้าในอีเมลที่ระบบส่งให้ไม่พบ แอดมินสามารถส่งสินค้ารายการเดิมให้ลูกค้าอีกครั้งได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. 1.
  คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"
 2. 2.
  คลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าดิจิทัลอีกครั้ง
 3. 3.
  คลิก "ส่งโค้ด/คอนเทนต์อีกครั้ง"
 1. 4.
  ตรวจสอบอีเมลของลูกค้าให้ถูกต้อง (หากต้องการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์ดินสอ)
 2. 5.
  คลิก "ยืนยัน"
 3. 6.
  ระบบจะส่งสินค้าดิจิทัลไปยังแชทและอีเมลของลูกค้าอีกครั้ง