การสร้างลิงก์รูปภาพจาก Google Drive เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์

การนำเข้าข้อมูลสินค้าผ่านไฟล์ .CSV และ .XLSX จำเป็นต้องใช้ลิงก์รูปภาพสินค้าที่เป็นสาธารณะ (Public Link) ซึ่งได้มาจากรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ของร้านค้า หรือจากแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เช่น Shopee, Lazada

ในกรณีที่ร้านค้าไม่มีลิงก์รูปภาพที่เป็นสาธารณะ สามารถอัปโหลดรูปภาพสินค้าได้ที่ Google Drive และสร้างลิงก์รูปภาพดังกล่าวให้เป็นสาธารณะได้ ตาม 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการอัปโหลดรูปภาพบน Google Drive

1. คลิกที่ปุ่ม "+ New" ในบัญชี Google Drive ของร้านค้า

2. เลือก File upload หรือ Folder upload หากมีการสร้างรูปภาพไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อแนะนำในการอัปโหลดรูปภาพขึ้น Google Drive

  • ตั้งชื่อรูปภาพตามชื่อสินค้าหรือโค้ดสินค้า (ProductCode)

  • ควรแยกโฟลเดอร์รูปภาพสินค้าตามเมนูสินค้า กรณีมีสินค้าจำนวนมาก

เมื่ออัปโหลดรูปภาพเรียบร้อย ระบบจะแสดงรูปภาพใน Google Drive ดังรูปตัวอย่าง

3. คลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพ

4. เลือกที่เมนูย่อย "Get link"

หน้าจอจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าลิงก์ขึ้นมา

5. คลิกที่ปุ่ม "Restricted"

6. เลือกที่ "Anyone with the link’" ให้รูปภาพเป็นสาธารณะ เพื่อให้ระบบ deeple เข้าถึงรูปภาพได้

7. คลิกที่ปุ่ม "Done"

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Add-ons

ร้านค้าสามารถดาว์นโหลดโปรแกรม Add-ons ในไฟล์ Google Sheets ได้ ดังนี้

  1. ไปที่เมนู "Extensions"

  2. เลือกที่เมนู "Add-ons"

  3. เลือกที่เมนูย่อย "Get add-ons"

4. ค้นหา "Photo Gallery by Awesome Table" และติดตั้ง (Install) ให้เรียบร้อย

  1. ไปที่เมนู "Extensions"

  2. เลือกที่เมนู "Photo Gallery by Awesome Table"

  3. เลือกที่เมนูย่อย Create / Edit a photo gallery

จากนั้นจะมีหน้าต่าง Photo Gallery แสดงขึ้นที่ด้านขวาของหน้าต่าง

4. คลิกที่ปุ่ม "Use existing album" เพื่อเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่เตรียมไว้จาก Google Drive

5. เลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม "Select"

ระบบจะสร้างตารางที่ประกอบไปด้วย ชื่อรูปภาพ ID ของแต่ละรูป และข้อมูลอื่น ๆ ดังรูปตัวอย่าง

ขั้นตอนการนำ ID ของรูปภาพไปใช้ในไฟล์

1. นำ ID ของแต่ละรูปภาพที่ได้จากตารางดังกล่าว มารวมกับลิงก์https://drive.google.com/uc?id=

ตัวอย่าง https://drive.google.com/uc?id= และ 1DY-1CJd0XvWvkUB-1Y9Bq1YaCgU2CuxD

รวมเป็น : https://drive.google.com/uc?id=1DY-1CJd0XvWvkUB-1Y9Bq1YaCgU2CuxD

2. นำลิงก์ที่ได้ มาใส่ในคอลัมน์ images ของไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้า

แนะนำสูตร ในการรวมข้อมูลจาก 2 cell เข้าด้วยกัน โดยใช้สูตร =CELL&CELL

ตัวอย่าง ข้อมูลส่วนแรกอยู่ในเซลล์ B6 และส่วนที่สองอยู่ในเซลล์ C6

ดังนั้นสูตรคือ =B6&C6

แนะนำสูตร

สำหรับร้านค้าที่มีข้อมูลสินค้าจำนวนมาก การนำลิงก์รูปภาพที่ได้มาใส่ในไฟล์ อาจใช้สูตร VLOOKUP เพื่อช่วยในการจับคู่ข้อมูลจากชื่อสินค้าหรือโค้ดสินค้าที่ร้านค้าได้ตั้งไว้ตรงกับไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้า

Last updated