ปิดบอทชั่วคราว

ปิดการทำงานของแชทบอทแบบชั่วคราว (ทีละแชท)

ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้กับร้านค้าที่ใช้โหมดการตอบแชทแบบอัตโนมัติ (AI Sales mode) ซึ่งจะเป็นการหยุดการทำงานของแชทบอทเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้หากลูกค้าทำการกดปุ่ม "ติดต่อแอดมิน" ในแชท ก็จะทำให้บอทหยุดการทำงานชั่วคราวได้เช่นเดียวกัน โดยในคู่มือนี้จะอธิบายการปิดบอททีละแชทแบบชั่วคราวโดยแอดมินดังนี้

  1. คลิกที่เมนู “บทสนทนา”

2. คลิกแชทลูกค้าที่ต้องการปิดบอทชั่วคราว

ตัวอย่าง แชทของลูกค้าที่แสดงสถานะว่าบอทกำลังทำงานอยู่

3. คลิกที่ปุ่ม Toggle เพื่อปิดการทำงานของแชทบอทแบบชั่วคราว

4. และเมื่อแอดมินคุยกับลูกค้าเสร็จแล้ว ให้กดเปิดบอททุกครั้ง เพื่อให้แชทบอทจะให้บริการลูกค้าได้ต่อไป

กรณีที่แอดมินไม่กดเปิดบอท บอทจะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งค่าไว้ในเมนูตั้งค่าบอท ดังตัวอย่างด้านล่าง

Last updated