ยกเลิกรายการสั่งซื้อ (Void)

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ (Void) ในระบบ deeple แบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

*เฉพาะช่องทางคิวอาร์โค้ด, โมบายแบงก์กิ้ง, ทรูมันนี่วอลเล็ต

รับชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร, ชำระเงินปลายทาง และ deeple pay*

กรณีนี้แอดมินสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อที่มีสถานะ "รอการจัดส่ง", "COD พร้อมจัดส่ง" และ "สำเร็จ" ให้กับลูกค้าได้จากหน้ารายการสั่งซื้อในระบบ deeple โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"

2. เลือกรายการสั่งซื้อของลูกค้าที่ต้องการยกเลิก

3. คลิกปุ่ม "ยกเลิกรายการสั่งซื้อ"

ตัวอย่าง รายการสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง

4. เลือกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

5. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

6. ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อดังกล่าวเป็น "ยกเลิกออเดอร์ (Void)" โดยอัตโนมัติและแสดงรายละเอียดในรายการสั่งซื้อดังนี้

6.1) หมายเหตุของการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

6.2) วันที่และเวลาในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

6.3) อีเมลของแอดมินผู้ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า

7. ร้านค้าดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้

นอกจากนี้ระบบจะแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบในหน้าแชท

กรณีชำระเงินผ่าน deeple pay (คิวอาร์โค้ด, โมบายแบงกิ้ง และทรูมันนี่วอลเล็ต)

เมื่อร้านค้ายกเลิกรายการสั่งซื้อรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินของรายการสั่งซื้อดังกล่าว (แสดงสถานะเป็น "สำเร็จ" เสมอ ดังรูปตัวอย่าง)

หมายเหตุ

  1. ร้านค้าจำเป็นต้องโอนเงินคืนลูกค้าด้วยตัวเอง

  2. ระบบ deeple จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้กับร้านค้าแต่อย่างใด

รับชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต

กรณีนี้จะใช้วิธีการเดียวกันกับที่ระบุไว้ด้านบน โดยมีเงื่อนไขที่ควรทราบเพิ่มเติมดังนี้

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต

  1. สถานะการชำระเงินต้องเป็น "รอดำเนินการ" เท่านั้น จึงจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อ(Void) ได้

  2. ระบบจะยกเลิกการตัดเงินจากบัตรเดบิต/เครดิตของลูกค้า

  3. เมื่อยกเลิกรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น "ถูกวอยด์" (Voided) โดยอัตโนมัติ

  4. ร้านค้าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เนื่องจากรายการสั่งซื้อยังมีสถานะการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" ซึ่งยังไม่ผ่านการสรุปยอดชำระเงิน (Settlement) ในเวลา 20:00 น.

Last updated