Comment on page

แจ้งหมายเลขพัสดุ

การแจ้งหมายเลขพัสดุในระบบ deeple สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
  1. 1.
    การแจ้งหมายเลขพัสดุทีละรายการ เหมาะกับร้านค้าที่มีรายการสั่งซื้อจำนวนตั้งแต่ 1 - 10 รายการ
  2. 2.
    การแจ้งหมายเลขพัสดุด้วยไฟล์ เหมาะกับร้านค้าที่มีรายการสั่งซื้อจำนวนมากกว่า 10 รายการขึ้นไป ซึ่งคุณสามารถแจ้งเลขพัสดุกับลูกค้าแต่ละคนพร้อมกันได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว