ตั้งค่าบอท
 1. 1.
  คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
  จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. ระบบจะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าบอทดังนี้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

พศของบอท

 1. 1.
  สามารถกำหนดเพศให้บอทได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งการเลือกเพศของบอท จะมีผลกับคำลงท้ายของประโยค ดังนี้
 • เพศชาย ใช้คำลงท้ายประโยคว่า “ครับ”
 • เพศหญิง ใช้คำลงท้ายประโยคว่า “คะ” หรือ “ค่ะ”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

กำหนดเวลาที่บอทจะกลับมาทำงาน

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้บอทกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่แอดมินได้ทำการปิดบอทชั่วคราวเพื่อแชทกับลูกค้า
 1. 1.
  ระบุเวลาที่ต้องการ (หน่วยเป็นนาที)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

โหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงที่บอทหยุดทำงานชั่วคราวหรืออยู่ในโหมดติดต่อแอดมิน
วิธีเปิด / ปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ 1.คลิกปุ่มเปิด / ปิดการใช้งาน
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
หลักการทำงานของฟีเจอร์นี้ คือ ลูกค้าสามารถกดปุ่มเมนูสินค้า, ตัวเลือกสินค้าและริชเมนู (Rich meu) เพื่อเลือกซื้อสินค้าในร้านด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง
 • สำหรับร้านค้าที่ใช้ริชเมนูแบบปรับแต่งเอง (Custom richmenu) จำเป็นต้องใช้ชุดข้อความของ deeple เท่านั้น ในการกำหนด Action ที่ริชเมนูแต่ละช่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดริชเมนูและเลือกซื้อสินค้าต่อได้ด้วยตัวเอง
คลิกเพื่ออ่านการตั้งค่า LINE rich menu

ตั้งค่ารูปแบบการเลือกซื้อสินค้า

เป็นฟีเจอร์ที่ร้านค้าสามารถกำหนดรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามที่ต้องการ โดยมีตัวเลือก 2 รูปแบบ คือ
 1. 1.
  เลือกรูปแบบการเลือกซื้อสินค้า
 • รูปแบบบทสนทนา (Conversation-based)
 • รูปแบบเว็บช้อปปิ้ง (Web shopping flow)
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)