ชำระเงินเต็มจำนวน

การจัดการรายการสั่งซื้อ (Order) รูปแบบชำระเงินเต็มจำนวนระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort

ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ ดังนี้

  1. เมื่อรายการสั่งซื้อในระบบ deeple มีสถานะเป็น “รอการจัดส่ง“ ดังรูปตัวอย่าง

2. ระบบ Zort จะปรากฏหน้ารายการขายโดยมีสถานะการโอนสินค้าเป็น "รอโอน" (รอโอนสินค้าออกจากคลัง)

3. และเมื่อร้านค้าแจ้งหมายเลขพัสดุผ่านระบบ deeple หรือระบบ Zort (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ทั้ง 2 ระบบจะอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3 และ 4

ตัวอย่าง ระบบ deeple ที่มีสถานะรายการสั่งซื้อเป็น "สำเร็จ"

ตัวอย่าง ระบบ Zort ที่มีสถานะการโอนสินค้าเป็น "สำเร็จ"

Last updated