แจ้งหมายเลขพัสดุผ่านระบบ Zort

การแจ้งหมายเลขพัสดุระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort

ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จ รายการสั่งซื้อในระบบ deeple จะมีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง"

ขั้นตอนการอัปเดตหมายเลขพัสดุจากระบบ Zort มีดังนี้

  1. ไปที่เมนู "รายการขาย"

  2. เลือกที่เมนูย่อย "ดูรายการขาย"

  3. คลิกเครื่องหมาย "จุดสามจุด" ที่รายการขาย ที่มีสถานะการโอนสินค้าเป็น "รอโอน"

4. เลือกเมนู "แพ็คสินค้า"

5. คัดลอกรหัสสินค้า

6. นำไปวางในช่องว่าง "เลือกสินค้า"

7. ระบบจะย้ายสินค้าไปอยู่ในหัวข้อ "แพ็คสินค้าแล้ว" โดยอัตโนมัติ

8. คลิกที่ปุ่ม "แพ็คสินค้า + Tracking No."

9. กรอกหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ

10. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

11. คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

12. รายการสั่งซื้อจะอัปเดตสถานะเป็น "แพ็คสินค้าสำเร็จ"

13. ระบบ Zort จะอัปเดตสถานะการโอนสินค้าเป็น "สำเร็จ" ดังนี้

และระบบ deeple จะส่งหมายเลขพัสดุ พร้อมลิงก์ติดตามสถานะพัสดุให้ลูกค้าในแชทโดยอัตโนมัติ

Last updated