การคืนเงิน (Refund)

ระบบ deeple รองรับการคืนเงินเฉพาะรายการสั่งซื้อที่รับชำระด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ผ่าน deeple pay เท่านั้น โดยร้านค้าสามารถอ่านเงื่อนไขการคืนเงินให้กับลูกค้าได้ดังนี้
เงื่อนไขการคืนเงินผ่าน deeple pay
 1. 1.
  รายการสั่งซื้อที่สามารถดำเนินการคืนเงินผ่าน deeple pay ได้ ต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้ - ช่องทางการชำระเงิน : บัตรเดบิต/เครดิต - สถานะการชำระเงิน : สำเร็จ* - สถานะรายการสั่งซื้อ : รอการจัดส่ง หรือ สำเร็จ
 2. 2.
  ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 30-45 วัน
 3. 3.
  ระบบ deeple จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่าน deeple pay ให้กับร้านค้าแต่อย่างใด
*รายการสั่งซื้อที่รับชำระด้วยบัตรเดบิต/เครดิตจะมีสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" ได้ เมื่อผ่านการสรุปยอดชำระเงิน (Settle)ในเวลา 20:00 น. ของทุกวัน
สารบัญ

รายละเอียดขั้นตอนการคืนเงิน

 1. 1.
  คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"
 2. 2.
  คลิกรายการสั่งซื้อที่ต้องการคืนเงินให้ลูกค้า (รายการสั่งซื้อต้องมีรูปแบบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น)
3. คลิกปุ่ม "ยกเลิกรายการสั่งซื้อ"
4. เลือกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
5. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
6. ระบบจะอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อเป็น "คืนเงิน (refund)"
7. ระบบจะส่งข้อความแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อ และระยะเวลาในการคืนเงินให้ลูกค้าทราบในแชท
ระบบจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 30 - 45 วัน

ตรวจสอบสถานะการคืนเงิน

 1. 1.
  คลิกเมนู "การชำระเงิน"
2. คลิกเมนูย่อย "รายการธุรกรรม"
3. ระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินในหน้ารายการธุรกรรมเป็น "สำเร็จ (กำลังดำเนินการ)"
4. เมื่อคืนเงินให้ลูกค้าสำเร็จ ระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ (คืนเงินสำเร็จ)"