Comment on page

สาขา

ในกรณีที่เปิดขายสินค้าที่หน้าร้าน (Offline) หรือมีสาขาตั้งแต่ 1 สาขาขึ้นไป สามารถตั้งค่าสาขาได้ตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สาขา”
3. คลิกที่ลูกศร
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกเปิดใช้งาน
5. กรอกข้อมูลที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ และพิกัดร้านเป็นรูปแบบลิงก์ https://www.google.com/maps
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. คลิก
ในหัวข้อที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้
  • สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านเปิดให้บริการลูกค้า เพื่อรับสินค้าที่หน้าร้านหรือที่สาขาได้
  • สามารถใช้ Lalamove ได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านใช้บริการขนส่ง Lalamove ร่วมกับระบบ deeple
หมายเหตุ
  • การเปิดใช้งานทั้ง 2 หัวข้อ จำเป็นต้องตั้งค่าควบคู่กับเมนูตั้งค่าการจัดส่ง
  • การคำนวณค่าจัดส่งของ Lalamove จะคำนวณจากระยะทางของสาขาที่ใกล้ตำแหน่งการจัดส่งของลูกค้ามากที่สุด
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
7. ตั้งเวลาเปิดทำการของสาขา
8. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)