สาขา
ในกรณีที่เปิดขายสินค้าที่หน้าร้าน (Offline) หรือมีสาขาตั้งแต่ 1 สาขาขึ้นไป สามารถตั้งค่าสาขาได้ตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สาขา”
3. คลิกที่ลูกศร
4. คลิกเปิดใช้งาน
5. กรอกข้อมูลที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ และพิกัดร้านเป็นรูปแบบลิงก์ https://www.google.com/maps
6. คลิก
ในหัวข้อที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้
  • สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านเปิดให้บริการลูกค้า เพื่อรับสินค้าที่หน้าร้านหรือที่สาขาได้
  • สามารถใช้ Lalamove ได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านใช้บริการขนส่ง Lalamove ร่วมกับระบบ deeple
หมายเหตุ
  • การเปิดใช้งานทั้ง 2 หัวข้อ จำเป็นต้องตั้งค่าควบคู่กับเมนูตั้งค่าการจัดส่ง
  • การคำนวณค่าจัดส่งของ Lalamove จะคำนวณจากระยะทางของสาขาที่ใกล้ตำแหน่งการจัดส่งของลูกค้ามากที่สุด
7. ตั้งเวลาเปิดทำการของสาขา
8. คลิก "บันทึก"
Copy link