สาขา

ในกรณีที่เปิดขายสินค้าที่หน้าร้าน (Offline) หรือมีสาขาตั้งแต่ 1 สาขาขึ้นไป สามารถตั้งค่าสาขาได้ตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สาขา”

3. คลิกที่ลูกศร

4. คลิกเปิดใช้งาน

5. กรอกข้อมูลที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ และพิกัดร้านเป็นรูปแบบลิงก์ https://www.google.com/maps

  • สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านเปิดให้บริการลูกค้า เพื่อรับสินค้าที่หน้าร้านหรือที่สาขาได้

  • สามารถใช้ Lalamove ได้ หมายถึง ในกรณีที่ทางร้านใช้บริการขนส่ง Lalamove ร่วมกับระบบ deeple

หมายเหตุ

  • การเปิดใช้งานทั้ง 2 หัวข้อ จำเป็นต้องตั้งค่าควบคู่กับเมนูตั้งค่าการจัดส่ง

  • การคำนวณค่าจัดส่งของ Lalamove จะคำนวณจากระยะทางของสาขาที่ใกล้ตำแหน่งการจัดส่งของลูกค้ามากที่สุด

7. ตั้งเวลาเปิดทำการของสาขา

8. คลิก "บันทึก"

Last updated