สมาชิก

สมาชิก คือ ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบหลังบ้าน deeple console ของร้านค้า ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของร้านและแอดมิน โดยสามารถดูความแตกต่างของแต่ละบทบาทได้ที่ ความแตกต่างระหว่างบทบาทสมาชิก"เจ้าของร้าน"และ"แอดมิน" บนระบบ deeple

การตั้งค่าสมาชิกในระบบ deeple

เงื่อนไขการเพิ่มสมาชิก

  1. ก่อนทำการเพิ่มสมาชิกในระบบ deeple สมาชิกใหม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบก่อน โดยอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  2. ผู้ที่สามารถเพิ่มสมาชิกเข้าไปในระบบได้ จำเป็นต้องมีสถานะเป็นเจ้าของร้านหรือแอดมินที่อยู่ในระบบ deeple แล้วเท่านั้น

การเพิ่มสมาชิก

  1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สมาชิก"

3. คลิก "+เพิ่มสมาชิก"

4. กรอกอีเมลของสมาชิกใหม่

5. กำหนดหน้าที่ในระบบของสมาชิกคนดังกล่าว

6. คลิก "ยืนยัน"

7. ระบบจะเพิ่มอีเมลของสมาชิกใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

8. ให้สมาชิกใหม่ทำการรีเฟรชหน้าจอของตนเอง เพื่อให้ระบบแสดงบัญชีของร้านค้า ดังรูปตัวอย่าง

การเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิก

ข้อควรรู้

  • ผู้ที่สามารถเปลี่ยนบทบาทให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในระบบได้ จำเป็นต้องมีสถานะเป็น "เจ้าของ" เท่านั้น

  1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สมาชิก"

สามารถค้นหาสมาชิกได้โดยการพิมพ์ Email ที่ช่อง 'ค้นหา'

3. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (...) ที่ชื่อบัญชีสมาชิก ที่ต้องการเปลี่ยนหน้าที่ในระบบ deeple

4. เลือก "เปลี่ยนหน้าที่เจ้าของ"

ตัวอย่าง การเปลี่ยนหน้าที่สมาชิกจาก "แอดมิน" เป็น "เจ้าของ"

เจ้าของร้านสามารถเลือกเปลี่ยนหน้าที่สมาชิกจาก "เจ้าของ" เป็น "แอดมิน" หรือจาก "แอดมิน" เป็น "เจ้าของ" ได้ตามที่ต้องการ

5. ระบบจะเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิกคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง

การลบสมาชิก

  1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "สมาชิก"

สามารถค้นหาสมาชิกได้โดยการพิมพ์ Email ที่ช่อง 'ค้นหา'

3. คลิกจุดสามจุด (...) ที่ชื่อบัญชีสมาชิก ที่ต้องการเปลี่ยนหน้าที่ในระบบ deeple

4. เลือก "ลบสมาชิก"

5. คลิก "ยืนยัน"

6. ระบบจะทำการลบบัญชีของสมาชิกคนดังกล่าวให้อัตโนมัติ

Last updated