รายงานการขาย

รายงานการขาย

รายงานการขาย

  1. คลิกเมนู "รายงานการขาย"

2. คลิกเมนูย่อย "รายงานการขาย"

3. ระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเลื่อนหน้าจอซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูลในคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ได้

4. คลิกลูกศร เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อ

การใช้ตัวกรองข้อมูลรายงานการขาย

ร้านค้าสามารถกรองข้อมูลรายงานการขายได้ 3 รูปแบบดังนี้

  • คัดกรองด้วยสถานะรายการสั่งซื้อ

  • คัดกรองด้วยวันที่และเวลาที่มีรายการสั่งซื้อเกิดขึ้น

  • คัดกรองด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบ

  1. คลิกลูกศรที่หัวข้อสถานะรายการสั่งซื้อ

2. เลือกสถานะรายการสั่งซื้อที่ต้องการดูรายงาน

3. ระบบจะแสดงรายงานการขายดังนี้

การนำออกข้อมูลรายงานการขาย

ร้านค้าสามารถนำข้อมูลรายงานการขายออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์ .CSV หรือ .XLSX ได้ 2 วิธีดังนี้

  • เลือกเฉพาะบางรายการ

  • เลือกรายการสั่งซื้อทั้งหมด

  1. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการนำข้อมูลออกจากระบบ

  2. คลิกปุ่ม "Export"

3. เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ระบบจะดาวน์โหลดเป็นรายงานการขายโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลรายงานการขาย

เมื่อร้านค้านำข้อมูลรายงานการขายออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ข้อมูลรายงานการขาย คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่ารายการสั่งซื้อภาษีมูลค่าเพิ่ม

Last updated