ตั้งค่าร้านค้า

 • ชื่อร้านค้า

 • โลโก้ร้าน เพื่อใช้แสดงบนใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน

 • ที่อยู่

 • ช่องทางโซเชียลมีเดีย

เพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้บอทตอบลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าถามถึง

สำหรับร้านค้าที่เปิดรับสินค้าที่หน้าร้าน หรือร้านค้าที่ใช้บริการเรียกขนส่งมารับพัสดุที่หน้าร้าน เช่น LALAMOVE และร้านที่เชื่อมต่อ Shippop กับระบบ deeple ซึ่งใช้บริการ Pick up ของขนส่งแต่ละเจ้า

 • การตกแต่งธีมสีของปุ่มเมนูต่าง ๆ ในแชท LINE OA

 • การตั้งค่า LINE rich menu, Facebook persistent menu และ Instagram persistent menu

 • การตั้งเวลาแจ้งเตือนการชำระเงิน

 • การตั้งเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อ

 • การกำหนดตัวอักษรนำหน้าใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน

 • ตั้งค่าภาษาในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • กำหนดว่าราคาสินค้าในร้านได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่

 • การเพิ่มสมาชิก

 • การเปลี่ยนหน้าที่สมาชิก

 • การลบสมาชิก

Last updated