วิธีเปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้ไม่จำกัด

ร้านค้าสามารถกำหนดให้ลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้หลายรายการ เพื่อรับคำสั่งซื้อในรูปแบบชำระเงินปลายทางจากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยตั้งค่าการใช้งานตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนูหลัก “ตั้งค่าร้านค้า“

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ตั้งค่ารายการสั่งซื้อ"

3. เปิดการใช้งาน

4. คลิก "บันทึก"

สรุปการทำงานของฟีเจอร์ “เปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้ไม่จำกัด”

Last updated