การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ .CSV หรือ .XLSX

สำหรับกรณีที่สินค้าของทางร้านมีจำนวนมาก สามารถใช้ไฟล์ .XLSX หรือ .CSV ในการนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ โดยมีหัวข้อดังนี้

การดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

การกรอกข้อมูลสินค้าในไฟล์

ตัวอย่างการกรอกไฟล์

การนำเข้าข้อมูลสินค้า

การดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"

2. คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

3. เปิดตัวอย่างไฟล์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

*ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อหรือเพิ่มคอลัมน์ เนื่องจากจะกระทบกับรูปแบบของไฟล์ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ

การกรอกข้อมูลสินค้า

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)

การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat) ได้ ที่นี่

สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลสินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask ที่มีตัวเลือกสินค้าเป็นไซส์ S, M และ L

การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)

การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)

ตัวอย่างการกรอกไฟล์

ตัวอย่างที่ 1 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ และสินค้าไม่มีตัวเลือก SKU

อธิบาย

  • สินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask เป็นสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ (ไซส์หน้ากาก)

  • สินค้าสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่างที่ 2 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า SKU 2 ระดับ

อธิบาย

เสื้อยืดคอกลม ABC คือสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับที่ 1 คือ ไซส์เสื้อ

  • ระดับที่ 2 คือ สีเสื้อ

การนำเข้าไฟล์ข้อมูลสินค้า

1. บันทึกไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย

2. ไปที่หน้าเมนูสินค้าในระบบ deeple เพื่อสร้างเมนูสินค้า/หมวดหมู่ ให้ตรงกับที่ระบุในไฟล์สินค้า (คอลัมน์ category)

การเพิ่มเมนู/หมวดหมู่สินค้า

3. ไปที่หน้ารายการสินค้าและคลิก ”นำเข้าสินค้า”

4. เลือกไฟล์ข้อมูลสินค้าที่บันทึกไว้

5. ระบบจะนำเข้าข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ

ในคู่มือนี้เป็นเพียงการเพิ่มข้อมูลสินค้าในระบบ หากต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าทีละรายการหรือเพิ่มด้วยไฟล์ได้ โดยทำตามคู่มือด้านล่าง

ปรับจำนวนสินค้าทีละรายการปรับจำนวนสินค้าด้วยไฟล์

Last updated