นำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ .CSV หรือ .XLSX
สำหรับกรณีที่สินค้าของทางร้านมีจำนวนมาก สามารถใช้ไฟล์ Excel ในการนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ โดยมีหัวข้อดังนี้

การดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"
2. คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์
3. เปิดตัวอย่างไฟล์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
*ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อหรือเพิ่มคอลัมน์ เนื่องจากจะกระทบกับรูปแบบของไฟล์ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ

การกรอกข้อมูลสินค้า

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
การสร้างลิงก์รูปภาพสาธารณะ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
  1. 2.
    วิธีสร้างลิงก์รูปภาพจาก bpicc สำหรับไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้า (แนะนำสำหรับร้านที่ใช้ฟีเจอร์ค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพหรือ AI Visual Product Search)
การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat) ได้ ที่นี่

สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลสินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask ที่มีตัวเลือกสินค้าเป็นไซส์ S, M และ L
การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU
การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่างการกรอกไฟล์

ตัวอย่างที่ 1 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ และสินค้าไม่มีตัวเลือก SKU
อธิบาย
  • สินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask เป็นสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ (ไซส์หน้ากาก)
  • สินค้าสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
ตัวอย่างที่ 2 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า SKU 2 ระดับ
อธิบาย
เสื้อยืดคอกลม ABC คือสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับที่ 1 คือ ไซส์เสื้อ
  • ระดับที่ 2 คือ สีเสื้อ

การนำเข้าไฟล์ข้อมูลสินค้า

1. บันทึกไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย
2. ไปที่หน้าเมนูสินค้าในระบบ deeple เพื่อสร้างเมนูสินค้า/หมวดหมู่ ให้ตรงกับที่ระบุในไฟล์สินค้า (คอลัมน์ category)
3. ไปที่หน้ารายการสินค้าและคลิกปุ่ม ”นำเข้าสินค้า”
4. เลือกไฟล์ข้อมูลสินค้าที่บันทึกไว้
5. ระบบจะนำเข้าข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ
ในคู่มือนี้เป็นเพียงการเพิ่มข้อมูลสินค้าในระบบ หากต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าทีละรายการหรือเพิ่มด้วยไฟล์ได้ โดยทำตามคู่มือด้านล่าง