ชำระเงินปลายทาง

ระบบ deeple ออกแบบวิธีการชำระเงินปลายทาง เพื่อตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ให้สามารถตั้งค่าการชำระเงินปลายทางได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งคุณสามารถกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ การคิดค่ามัดจำสินค้า และค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คลิกเมนู "การชำระเงิน"

2. คลิกเมนูย่อย "ชำระเงินปลายทาง (COD)"

3. เปิดใช้งานการชำระเงินปลายทาง

4. เลือกชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง

ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการจัดส่งตามที่ร้านค้าตั้งค่าไว้ในขั้นตอน "ตั้งค่าการจัดส่ง"

5. กำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ (หากไม่มี สามารถกรอกเลข 0 ไว้ได้)

6. กำหนดประเภทค่ามัดจำ โดยระบบมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้

  • ไม่มี

  • เปอร์เซ็นต์

  • กำหนดราคา (หน่วยเป็นบาท)

7. กำหนดประเภทค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางที่เรียกเก็บจากลูกค้า โดยระบบมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้

  • ไม่มี

  • เปอร์เซ็นต์

  • กำหนดราคา (หน่วยเป็นบาท)

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางจะถูกบวกเพิ่มจากค่าจัดส่งที่ตั้งค่าไว้

ตัวอย่าง ร้านค้ากำหนดค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทาง 15 บาท

ดังนั้น ในขั้นตอนที่ให้ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง ระบบจะแสดงค่าจัดส่งเท่ากับ 65 บาท

8. คลิก "บันทึก"

บทความที่เกี่ยวข้อง

pageการตั้งค่าการจัดส่งเฉพาะเก็บเงินปลายทางpageวิธีเปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้ไม่จำกัดpageแจ้งเตือนประเภทรายการสั่งซื้อ

Last updated