ชำระเงินปลายทาง

ระบบ deeple ออกแบบวิธีการชำระเงินปลายทาง เพื่อตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ให้สามารถตั้งค่าการชำระเงินปลายทางได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งคุณสามารถกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ การคิดค่ามัดจำสินค้า และค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. 1.
    คลิกเมนู "การชำระเงิน"
2. คลิกเมนูย่อย "ชำระเงินปลายทาง (COD)"
3. เปิดใช้งานการชำระเงินปลายทาง
4. เลือกชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการจัดส่งตามที่ร้านค้าตั้งค่าไว้ในขั้นตอน "ตั้งค่าการจัดส่ง"
5. กำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ (หากไม่มี สามารถกรอกเลข 0 ไว้ได้)
6. กำหนดประเภทค่ามัดจำ โดยระบบมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้
  • ไม่มี
  • เปอร์เซ็นต์
  • กำหนดราคา (หน่วยเป็นบาท)
7. กำหนดประเภทค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางที่เรียกเก็บจากลูกค้า โดยระบบมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้
  • ไม่มี
  • เปอร์เซ็นต์
  • กำหนดราคา (หน่วยเป็นบาท)
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทางจะถูกบวกเพิ่มจากค่าจัดส่งที่ตั้งค่าไว้
ตัวอย่าง ร้านค้ากำหนดค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินปลายทาง 15 บาท
ดังนั้น ในขั้นตอนที่ให้ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง ระบบจะแสดงค่าจัดส่งเท่ากับ 65 บาท
8. คลิก "บันทึก"

บทความที่เกี่ยวข้อง