การเพิ่มสินค้า

การเพิ่มสินค้าในระบบ Zort

การเพิ่มสินค้าใหม่ในระบบ Zort มี 3 รูปแบบ

คุณสมบัติใน Zort หมายถึง ตัวเลือกสินค้า เช่น ขนาด สี และรุ่น เป็นต้น

การเพิ่มสินค้าไม่มีคุณสมบัติ (สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก)

  1. คลิกที่เมนู "สินค้า"

  2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "เพิ่มสินค้า"

3. เลือกหัวข้อคุณสมบัติ “ไม่มีคุณสมบัติ“

กรอกข้อมูลตามลำดับ ดังรูปตัวอย่าง

จากรูปข้างต้น รายละเอียดการเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าจอ มีดังนี้

ระบบจะปรากฏหน้ารายการสินค้าโดยอัตโนมัติ

การเพิ่มสินค้ามีคุณสมบัติ (สินค้าที่มีตัวเลือก)

  1. คลิกที่เมนู "สินค้า"

  2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "เพิ่มสินค้า"

3. เลือกหัวข้อคุณสมบัติ “มีคุณสมบัติ“

กรอกข้อมูลตามลำดับ ดังรูปตัวอย่าง

จากรูปข้างต้น รายละเอียดการเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าจอ มีดังนี้

ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ปรับจำนวนสินค้า

4. ปรับจำนวนสินค้าตามต้องการ

5. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

ระบบจะปรากฏหน้ารายการสินค้า

6. คลิกที่ "ชื่อสินค้า" หากต้องการเพิ่มรูปภาพ

7. คลิกที่ไอคอน "กรอปรูปภาพ"

8. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

9. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

เมื่อใส่รูปภาพครบถ้วนแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปตัวอย่าง

การเชื่อมกับสินค้าหลากคุณสมบัติที่มีอยู่

  1. คลิกที่เมนู "สินค้า"

  2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "เพิ่มสินค้า"

3. เลือกหัวข้อคุณสมบัติ “เชื่อมกับสินค้าหลากคุณสมบัติ ที่มีอยู่“

4. พิมพ์ชื่อสินค้าหลากคุณสมบัติที่มีอยู่ในระบบ และเลือกสินค้าที่ต้องการ

กรอกข้อมูลตามลำดับ ดังรูปตัวอย่าง

จากรูปข้างต้น มีรายละเอียดการดังนี้

ระบบจะปรากฏหน้ารายการสินค้าพร้อมจำนวน ดังรูปตัวอย่าง

Last updated