บอทไม่ตอบแชท LINE OA

วิธีตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อในเบื้องต้นระหว่างระบบ deeple กับ LINE OA
หากพบปัญหาหลังจากการเชื่อมต่อระบบ deeple กับ LINE OA สามารถตรวจสอบการตั้งค่าเบื้องต้นของ LINE OA ได้ดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ https://manager.line.biz/ เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านของ LINE OA (LINE Official Account Manager ) และลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)
2. คลิกชื่อบัญชีของร้านค้า
3. คลิกปุ่ม “ตั้งค่า”
4. คลิกเมนู “ตั้งค่าการตอบกลับ”
5. ตรวจสอบการตั้งค่าทั้ง 3 หัวข้อให้มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้
5.1 แชท : เปิดใช้งาน
5.2 ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ : ปิด (หรือสามารถเลือกเปิดไว้ได้ กรณีที่ทางร้านต้องการใช้ข้อความต้อนรับจาก LINE ควบคู่กับข้อความต้อนรับที่สร้างไว้ในระบบ deeple)
5.3 Webhook : เปิด เพื่อให้มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบ deeple กับ LINE OA ได้อย่างสมบูรณ์
5.4 ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : ปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ LINE OA ทำงานแทรกการตอบของ AI Chatbot