บอทไม่ตอบแชท LINE OA
วิธีตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อในเบื้องต้นระหว่างระบบ deeple กับ LINE OA
หากพบปัญหาหลังจากการเชื่อมต่อระบบ deeple กับ LINE OA สามารถตรวจสอบการตั้งค่าเบื้องต้นของ LINE OA ได้ดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ https://manager.line.biz/ เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านของ LINE OA (LINE Official Account Manager ) และทำการลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)
2. คลิกชื่อบัญชีของร้านค้า
3. คลิกปุ่ม “ตั้งค่า”
4. คลิกเมนู “ตั้งค่าการตอบกลับ”
5. ตรวจสอบการตั้งค่าทั้ง 4 หัวข้อให้มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้
5.1 โหมดตอบกลับ เป็น “บอต” เพื่อให้ AI Chatbot ของ deeple สามารถทำงานได้
5.2 ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ เป็น “ปิด” (หรือสามารถเลือก “เปิด” ไว้ได้ กรณีที่ทางร้านต้องการใช้ข้อความ ต้อนรับจาก LINE ควบคู่กับข้อความต้อนรับที่สร้างไว้ในระบบ deeple)
5.3 ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เป็น “ปิด” เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติทำงานแทรกการตอบของ AI Chatbot
5.4 Webhook เป็น “เปิด” เพื่อให้ข้อมูลจากระบบ deeple เชื่อมต่อกับ LINE OA ได้อย่างสมบูรณ์
Copy link