เวลาทำการจัดส่ง
ร้านค้าที่มีบริการจัดส่งโดยใช้ขนส่งของทางร้านหรือมีการจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน (Same day delivery) สามารถกำหนดเวลาในการจัดส่งตามช่วงเวลาทำการได้ รายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้
  1. 1.
    คลิกเมนู "การจัดส่ง" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
    จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "เวลาทำการจัดส่ง"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. เปิดใช้งานเวลาทำการจัดส่งโดยคลิกปุ่มเปิด / ปิดการใช้งาน
4. กำหนดเวลาสำหรับเตรียมสินค้า มีหน่วยเป็นนาที
5. กำหนดช่วงเวลาส่งของได้ตามที่ต้องการ
6. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
สำหรับร้านค้าที่เลือกเชื่อมต่อกับ LALAMOVE ให้ไปตั้งเวลาจัดส่งที่หน้าสาขา เนื่องจากระบบจะยึดเวลาทำการของสาขาเป็นหลักในการเรียกพนักงานขนส่ง (Rider) มารับสินค้า
เมื่อลูกค้าเลือกเวลาในการจัดส่ง ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ทางร้านสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในหน้าแชทดังนี้
*ระบบจะเผื่อเวลาในการเตรียมสินค้าให้กับทางร้าน โดยรวมเวลาในการเตรียมสินค้าเข้ากับช่วงเวลาในการจัดส่ง
Copy link