เวลาทำการจัดส่ง

ร้านค้าที่มีบริการจัดส่งโดยใช้ขนส่งของทางร้านหรือมีการจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน (Same day delivery) สามารถกำหนดเวลาในการจัดส่งตามช่วงเวลาทำการได้ รายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "เวลาทำการจัดส่ง"

3. เปิดใช้งานเวลาทำการจัดส่งโดยคลิกปุ่มเปิด / ปิดการใช้งาน

4. กำหนดเวลาสำหรับเตรียมสินค้า มีหน่วยเป็นนาที

5. กำหนดช่วงเวลาส่งของได้ตามที่ต้องการ

6. คลิก "บันทึก"

สำหรับร้านค้าที่เลือกเชื่อมต่อกับ LALAMOVE ให้ไปตั้งเวลาจัดส่งที่หน้าสาขา เนื่องจากระบบจะยึดเวลาทำการของสาขาเป็นหลักในการเรียกพนักงานขนส่ง (Rider) มารับสินค้า

เมื่อลูกค้าเลือกเวลาในการจัดส่ง ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ทางร้านสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในหน้าแชทดังนี้

*ระบบจะเผื่อเวลาในการเตรียมสินค้าให้กับทางร้าน โดยรวมเวลาในการเตรียมสินค้าเข้ากับช่วงเวลาในการจัดส่ง

Last updated