ลบสินค้า

การลบสินค้าจำเป็นต้องทำให้สินค้ามีจำนวนคงเหลือ (จอง) เท่ากับ 0 (ศูนย์) ก่อน จึงจะสามารถลบสินค้าออกจากระบบได้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

การลบสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า (SKU)

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลบออกจากระบบ

2. ปรับจำนวนสินค้าในคลังให้เหลือ 0 (ศูนย์)

3. คลิกปุ่ม "ลบสินค้า"

4. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

5. ระบบจะลบสินค้าโดยอัตโนมัติ

การลบสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า (SKU)

แบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

ลบเฉพาะบางตัวเลือกสินค้า

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop ต้องการลบตัวเลือกของสินค้าหน้ากากอนามัย deeple Mask ไซส์ M ออกจากระบบ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลบ

2. คลิกปุ่ม "จัดการตัวเลือกสินค้า"

3. ปรับจำนวนคลังสินค้าของตัวเลือกสินค้าที่ต้องการลบ

4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

5. คลิกเครื่องหมายดินสอ

6. คลิกเครื่องหมายกากบาท (X) ที่ค่าตัวเลือกสินค้าที่ต้องการลบ

7. คลิกปุ่ม "เพิ่ม"

8. ระบบจะลบค่าตัวเลือกสินค้าให้อัตโนมัติ

9. คลิกปุ่ม "บันทึก"

* หมายเหตุ หากจำนวนสินค้าของค่าตัวเลือกที่ต้องการลบไม่เท่ากับ 0 (ศูนย์) ชิ้น ระบบจะให้ปรับจำนวนในคลังสินค้าให้เป็น 0 (ศูนย์) ก่อน จึงจะสามารถลบค่าตัวเลือกสินค้าดังกล่าวได้

ลบตัวเลือกสินค้าทั้งหมด

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลบ

2. คลิกปุ่ม "จัดการตัวเลือกสินค้า"

3. ปรับจำนวนคลังสินค้าของแต่ละค่าตัวเลือกให้เป็น 0 (ศูนย์) ทั้งหมด

4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

5. คลิกปุ่ม "ลบสินค้า"

6. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

7. ระบบจะลบสินค้าโดยอัตโนมัติ

สินค้าติดจอง / สำรอง คืออะไร ?

คือสินค้าที่มีลูกค้าเลือกซื้อและเปิดรายการสั่งซื้อทิ้งไว้ ทำให้สินค้าชิ้นนั้นถูกสำรองไว้ในตะกร้าเพื่อรอให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินหรือเพื่อเป็นการล็อกสินค้าเอาไว้ไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเลือกซื้อได้

หากร้านค้าต้องการลบสินค้าชิ้นใด แล้วพบว่าสินค้าชิ้นนั้นติดจองไว้อยู่ ร้านค้าจะไม่สามารถลบสินค้าชิ้นดังกล่าวออกจากระบบได้ทันที จำเป็นต้องติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งคืนสินค้ากลับเข้าคลังและปรับจำนวนสินค้าให้เป็น 0 (ศูนย์) ก่อน จึงจะสามารถลบสินค้าชิ้นดังกล่าวได้

Last updated