ภาพรวมการตั้งค่าร้านค้า

ภาพรวมของการตั้งค่าร้านค้าในระบบ deeple จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้ใช้งานให้สามารถตั้งค่าระบบในระดับพื้นฐานและเป็นเช็คลิสต์ (Checklist) ให้ผู้ใช้งานได้ประเมินความพร้อมของระบบก่อนทำการเชื่อมต่อร้านจริง โดยทำตาม 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมการตั้งค่าร้านค้า

การทำงานของระบบ deeple

Last updated