แจ้งเตือนประเภทแชท

แชท (บทสนทนา) คือ การแจ้งเตือนข้อความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าบทสนทนา เพื่อให้แอดมินรับรู้ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวใดบ้างเกิดขึ้นในหน้าบทสนทนา และในกรณีที่ลูกค้าติดปัญหาในการซื้อสินค้า แอดมินจะสามารถรับมือและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุด

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน

  1. คลิกสัญลักษณ์การแจ้งเตือน

2. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (...)

3. คลิก "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"

4. ในเบื้องต้นระบบจะเปิดการแจ้งเตือนเพียงบางหัวข้อเท่านั้น ร้านค้าสามารถเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการ

การแจ้งเตือนประเภทแชท

1. ลูกค้าใหม่

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าใหม่ทำการเพิ่มเพื่อนใน LINE OA หรือทักเข้ามาที่ Inbox Facebook page ของร้านค้า

2. พบสลิปการโอนเงินก่อนมีรายการสั่งซื้อเกิดขึ้น

ระบบจะมีการแจ้งเตือนแอดมินเมื่อลูกค้าส่งสลิปการโอนเงินเข้ามา ในขณะที่ยังไม่เปิดรายการสั่งซื้อ

3. ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า

ระบบจะแจ้งเตือนแอดมินเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกันหลายรายการใน 1 กล่องข้อความ

4. คำถามเฉพาะทางของร้าน

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าสอบถามคำถามที่ตรงหรือคล้ายกับความรู้เฉพาะทางที่ตั้งค่าไว้ในระบบ

สามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การแจ้งเตือนความรู้เฉพาะทางแต่ละชุดความรู้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ตั้งค่าบอท ▷ ความรู้เฉพาะทาง ▷ คลิกสัญลักษณ์กระดิ่งในชุดความรู้ที่ร้านค้าต้องการเปิด/ปิดการแจ้งเตือน

5. ข้อความที่บอทไม่รองรับ

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อบอทไม่เข้าใจคำถามหรือข้อความที่ลูกค้าสื่อสาร

6. ลูกค้าต้องการติดต่อแอดมิน

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้ากดปุ่ม “ติดต่อแอดมิน”

*เมื่อลูกค้ากดปุ่มติดต่อแอดมินที่ริชเมนู บอทจะหยุดให้บริการลูกค้าท่านนั้น พร้อมแจ้งแอดมินโดยอัตโนมัติ

7. ลูกค้าส่งข้อความถึงแอดมิน

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าส่งข้อความถึงแอดมิน ในขณะที่บอทหยุดทำงานชั่วคราว

8. ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

9. ลูกค้าต้องการแอดมินพูดภาษาอังกฤษ

ตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้แอดมินเข้ามาให้บริการลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะ

Last updated