ระบบปฏิบัติการ Windows 10

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Windows 10 การทำให้ Google Chrome แสดงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบนระบบ deeple ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากการตั้งค่า Site Settings บน Google Chrome แล้ว ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่าระบบ Notifications บน Windows 10 ให้อนุญาตและรองรับการแจ้งเตือนดังกล่าวด้วย

1. คลิกปุ่ม Action Center ในหน้า Desktop หรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

2. คลิก "All settings"

3. คลิก "System"

4. คลิกเมนู 'Notification & action"

5. ตั้งค่าการแจ้งเตือนดังนี้

สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากไม่มีผลต่อการแจ้งเตือนของระบบ deeple ผ่านฟีเจอร์ Desktop Notification

6. หัวข้อ Google Chrome = เปิดใช้งาน เพื่ออนุญาตให้ระบบแสดงการแจ้งเตือนที่มาจากบราวเซอร์ Google Chorme

7. คลิก Google Chrome

8. ตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างละเอียดดังนี้

9. เมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าเปิด Notifications เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะสามารถรับการแจ้งเตือนจากระบบ deeple ได้ที่หน้า Desktop

หมายเหตุ Desktop Notification จะไม่ทำงาน เมื่อผู้ใช้งานปิด Google Chrome หรือเปิดโหมด Focus assist ไว้

ปิดการแจ้งเตือน Google Chrome

1. หัวข้อ Google Chrome ให้เลือกเป็น “Off” ซึ่งจะเป็นการปิดแจ้งเตือนที่มาจาก Google Chrome ทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปิดการแจ้งเตือนเฉพาะจากระบบ deeple ให้ทำตามคู่มือตั้งค่าการแจ้งเตือน

Last updated