การจัดการร้านค้า

การจัดการร้านค้าเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยให้แอดมินทำงานร่วมกับแชทบอทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาที่อธิบายตั้งแต่การตอบแชทลูกค้าผ่านหน้าบทสนทนา, การจัดการการส่งสินค้าเพื่อให้รายการสั่งซื้อนั้นสำเร็จ รวมถึงวิธีอ่านรายงานการขายและรายงานลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้

Last updated