ตอบกลับโพสต์ (Comment to Chat)
ฟีเจอร์ตอบกลับโพสต์ คือ การกำหนดการตอบกลับโดยอัตโนมัติไปยังช่องแชทของลูกค้า (Inbox) และการตอบกลับความคิดเห็น (Reply) เมื่อมีลูกค้าคอมเมนต์ที่หน้า Facebook Page, Instagram post และ Instagram story ของร้านค้า
เงื่อนไขการเชื่อมต่อโพสต์
 • Facebook post และ Instagram post (สาธารณะ) ได้สูงสุด 100 โพสต์
 • Facebook post และ Instagram post ที่ตั้งเวลาไว้ (Schedule post) ได้สูงสุด 5 โพสต์
 • Facebook Ads และ Instagram Ads ได้สูงสุด 5 โพสต์

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการตอบกลับโพสต์

 1. 1.
  คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
2. คลิก "ตอบกลับโพสต์"
3. คลิก "เพิ่มการเชื่อมต่อโพสต์ใหม่"
4. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าการตอบกลับโพสต์ดังนี้

วิธีตั้งค่าการตอบกลับโพสต์

1. เลือกช่องทางตอบกลับโพสต์ สามารถเลือกได้ 3 ช่องทาง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
โพสต์เฟซบุ๊ก (Facebook post)
โพสต์อินสตาแกรม (Instagram post)
สตอรี่อินสตาแกรม (Instagram story)
2. ระบุหัวข้อที่ใช้สื่อสารกันภายในร้านค้า สามารถกำหนดเป็นคำสั้น ๆ (Keyword) หรือข้อความที่ทราบได้ว่าแต่ละหัวข้อคือโพสต์ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชันใดของร้านค้า
3. กำหนด "กลุ่มคำ/ประโยคที่สนใจ" คือ การกำหนดว่าจะให้ระบบตอบกลับในทุกคอมเมนต์ หรือตอบกลับแค่เฉพาะกลุ่มคำที่ลูกค้าคอมเมนต์ใต้โพสต์ เช่น สนใจ ขอรายละเอียด เป็นต้น

ความแตกต่างของการกำหนดกลุ่มคำ/ประโยคที่ลูกค้าคอมเมนต์

ตอบกลับในทุกความเห็น
ตอบกลับเฉพาะความเห็นที่มีคำ/ประโยคที่กำหนดไว้
4. เลือก "โพสต์ไอดี" คือ การเลือกโพสต์ที่ร้านค้าต้องการให้มีการตอบกลับอัตโนมัติ และให้ระบบส่งข้อความกลับไปยังแชทของลูกค้า (เลือกเชื่อมต่อได้ 1 โพสต์ หากต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติกับโพสต์อื่น ๆ ให้เพิ่มการเชื่อมต่อโพสต์ใหม่)
โพสต์ไอดี (Post ID) คือรหัสประจำตัว 16 หลัก ที่อยู่ในทุก ๆ โพสต์บน Facebook และ Instagram ซึ่งแต่ละโพสต์จะมีหมายเลขที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง
การนำเลขโพสต์ไอดีมาใช้ คือ เมื่อต้องการทำโฆษณาหรือโปรโมตสินค้าจากโพสต์เก่า คุณไม่จำเป็นต้องสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมา แต่สามารถเลือก Post ID หลังจากเชื่อมต่อ Facebook Page หรือ Instagram Professional กับระบบ deeple เพื่อให้ระบบค้นหาโพสต์ของร้านค้าและใช้ประกอบการตั้งค่าการตอบกลับโพสต์ได้
5. กำหนดข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับลูกค้า
ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าแสดงความคิดเห็น (Comment) ใต้โพสต์ ระบบจะตอบกลับด้วยข้อความที่ร้านกำหนดไว้ ดังนี้
หมายเหตุ
 1. 1.
  Facebook post และ Instagram post ระบบจะตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์และดึงคอมเมนต์เข้าแชท
 2. 2.
  Instagram story ระบบจะดึงข้อความของลูกค้าเข้ามาที่แชท แอดมินสามารถคลิกดู Story ที่ลูกค้าตอบกลับได้จากหน้าแชทของระบบ deeple
6. กำหนดข้อความตอบกลับไปยังแชทของลูกค้าได้ 1 กล่องข้อความ และสามารถเลือกตั้งค่าได้ 4 รูปแบบดังนี้
 • แบบข้อความ
 • แบบรูปภาพ
 • แบบแสดงหมวดหมู่/เมนูสินค้า
 • แบบแสดงรายการสินค้า
แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบหมวดหมู่ / เมนูสินค้า
แบบรายการสินค้า
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ข้อความ
 2. 2.
  พิมพ์ข้อความที่ต้องการตอบกลับลูกค้าในแชท
 3. 3.
  คลิกลูกศร
4. ระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
5. สามารถเพิ่มปุ่ม Quick reply ใต้ข้อความนี้ได้ เช่น ติดต่อแอดมิน, ดูเมนูสินค้า เป็นต้น
อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick Reply)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ "เพิ่มรูปภาพ" และเลือกรูปภาพที่ต้องการตอบกลับลูกค้าในแชท
2. ระบบจะแสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์หมวดหมู่ / เมนูสินค้า
2. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการตอบกลับไปยังแชทลูกค้า
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะนำหมวดหมู่สินค้าที่เลือกไว้ไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์สินค้า
2. เลือกสินค้าที่ต้องการตอบกลับลูกค้าในแชท
3. คลิกลูกศร
4. ระบบจะนำรายการสินค้าที่เลือกไว้ไปแสดงบนหน้าตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
6. คลิกปุ่ม "บันทึก "
ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ที่โพสต์หรือตอบกลับ Instagram Story ของร้านค้า ระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังแชทของลูกค้าตามที่ตั้งค่าไว้ และให้ลูกค้าเลือกสินค้าเข้าตะกร้าด้วยตัวเอง
ข้อควรรู้สำหรับฟีเจอร์ Instagram
 1. 1.
  หากลูกค้าลบข้อความ (Unsend message) ในแชท Instagram จะทำให้ข้อความของลูกค้าที่อยู่ในระบบ deeple ถูกลบไปด้วย (ระบบจะแสดงเป็น "ลูกค้ายกเลิกข้อความ")
 2. 2.
  หากลูกค้าตอบกลับ/คอมเมนต์ Story (Reply Instagram Story) ที่ไม่ได้ผูกกับฟีเจอร์ Comment to chat ไว้ ระบบก็สามารถดึงข้อความเข้ามายังแชทของระบบ deeple ได้ โดยแอดมินสามารถคลิกดู Story และตอบกลับลูกค้าจากหน้าแชทของระบบ deeple ได้ตามที่ต้องการ
 3. 3.
  ลูกค้าสามารถแท็ก/กล่าวถึง (Mention) Instagram ของร้านค้า ผ่าน Story ของเขาได้ ซึ่งจะมีข้อความส่งมายังแชทของระบบ deeple ว่า "ลูกค้าพูดถึงคุณในสตอรี่(see story)" และแอดมินสามารถคลิกดู Story ดังกล่าวจากหน้าแชทของระบบ deeple ได้โดยตรง

รายงานการตอบกลับโพสต์

บทความที่เกี่ยวข้อง