Comment on page

การตั้งค่าการจัดส่งเฉพาะเก็บเงินปลายทาง

ก่อนทำการตั้งค่าฟีเจอร์นี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการชำระเงินปลายทางให้เรียบร้อยก่อน โดยศึกษาได้จาก ที่นี่
  1. 1.
    คลิกเมนู "การจัดส่ง" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
    จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
2. เปิดการใช้งานการจัดส่ง
3. คลิกสัญลักษณ์ดินสอเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
4. เลือกวิธีคิดค่าจัดส่ง
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
5. เลือกชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง ให้ตรงกับที่เลือกไว้ในขั้นตอนตั้งค่าการชำระเงินปลายทาง
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
6. เปิดการใช้งานเฉพาะเก็บเงินปลายทาง
7. กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
8. กำหนดราคาค่าจัดส่ง
9. คลิก "ยืนยัน"
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version
10. ระบบจะแสดงเครื่องหมายว่าการจัดส่งประเภทนี้รองรับเฉพาะรายการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง
Desktop Version
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย) Mobile Version