ภาพรวมรายงานการขาย

1. สรุปยอดขายและจำนวนลูกค้าปัจจุบัน

รายงานสรุปยอดขายและจำนวนลูกค้าจะประกอบไปด้วย ยอดขายรวมในช่วงปัจจุบัน (วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันล่าสุด และ 30 วันล่าสุด) และจำนวนลูกค้าใหม่ที่ทักเข้ามาในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ร้านค้าของคุณทำยอดขายได้มากน้อยเพียงใด และในแต่ละวันมีลูกค้าใหม่ที่ทักเข้ามาจำนวนกี่ราย

2. สถิติ

รายงานในส่วนนี้จะแสดงเป็นรูปแบบกราฟที่แสดงข้อมูล 3 ส่วน คือ ยอดขายรวม, รายการสั่งซื้อ และลูกค้า ซึ่งระบบจะแสดงผลของแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา และร้านค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ผ่านตัวกรองของวันที่และเวลา

การรายงานส่วนนี้ทำให้คุณวิเคราะห์สถานการณ์ในร้านได้อย่างง่าย ว่าอัตราการเติบโตของกิจการคุณเป็นอย่างไร ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อให้คุณสามารถหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างตรงจุดและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที หากกราฟที่คุณเห็นไม่ปกติ

2.1 สามารถใช้ตัวกรองวันที่และช่วงเวลาเพื่อดูรายงานการขายอย่างละเอียดได้ดังนี้

2.2 สามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าให้กับทางร้านในช่วงเวลาใดบ้าง ดังนี้

3. รายการสั่งซื้อล่าสุด

ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อล่าสุดที่เกิดขึ้นในร้านค้า จำนวนไม่เกิน 5 รายการดังนี้

4. สินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรก

ระบบจะแสดงรายการสินค้าขายดี 5 อันดับแรกในช่วงปัจจุบัน (วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันล่าสุด และ 30 วันล่าสุด) เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลไปจัดการสต็อกสินค้า และทำแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าในร้านต่อไป

Last updated