Comment on page

ข้อมูลร้านค้า

การตั้งค่าข้อมูลร้านจะทำให้บอทสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ของทางร้านกับลูกค้าได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เว็บไซต์ รวมถึงการนำชื่อร้านและโลโก้ร้านค้าไปแสดงในใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้านมีดังนี้

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
2. เพิ่มรูปโลโก้ร้านค้า โดยคลิก "อัปโหลดรูปภาพ"
ขนาดรูปภาพที่แนะนำคือ 512 x 512 pixels
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. กรอกที่อยู่ร้านและเบอร์โทรศัพท์
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. กรอกลิงก์โซเชียลมีเดียของร้านค้า เพื่อให้บอทนำข้อมูลส่วนนี้ไปตอบลูกค้าได้เมื่อมีการถามถึง
5. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
การแสดงผลของโลโก้ จะปรากฏเป็นรูปภาพบนใบสรุปการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินของร้านค้า
ใบสรุปรายการสั่งซื้อ
ใบเสร็จรับเงิน