ข้อมูลร้านค้า

การตั้งค่าข้อมูลร้านจะทำให้บอทสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ของทางร้านกับลูกค้าได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เว็บไซต์ รวมถึงการนำชื่อร้านและโลโก้ร้านค้าไปแสดงในใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้านมีดังนี้

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. เพิ่มรูปโลโก้ร้านค้า โดยคลิก "อัปโหลดรูปภาพ"

ขนาดรูปภาพที่แนะนำคือ 512 x 512 pixels

3. กรอกที่อยู่ร้านและเบอร์โทรศัพท์

4. กรอกลิงก์โซเชียลมีเดียของร้านค้า เพื่อให้บอทนำข้อมูลส่วนนี้ไปตอบลูกค้าได้เมื่อมีการถามถึง

5. คลิก "บันทึก"

การแสดงผลของโลโก้ จะปรากฏเป็นรูปภาพบนใบสรุปการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินของร้านค้า

ใบสรุปรายการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน

Last updated