จัดการข้อมูลการจัดส่ง

การจัดการข้อมูลการจัดส่งของ Shippop ผ่านระบบ deeple

การจัดการข้อมูลการจัดส่งของ Shippop ในระบบ deeple สามารถดำเนินการได้ทั้งรายการสั่งซื้อรูปแบบชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์และรูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) โดยร้านค้าสามารถเริ่มดำเนินการได้ เมื่อรายการสั่งซื้อแต่ละรายการมีสถานะเป็น ”รอการจัดส่ง” หรือ ”COD พร้อมจัดส่ง” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การจัดการรายการสั่งซื้อระหว่างระบบ deeple กับ Shippop

เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตรายการสั่งซื้อให้อยู่ในสถานะ ”รอการจัดส่ง” หรือ ”COD พร้อมจัดส่ง”

ตัวอย่าง หน้ารายการสั่งซื้อในระบบ deeple

ร้านค้าสามารถจัดการรายการสั่งซื้อที่ใช้บริการ Shippop ได้ดังนี้

 1. คลิกเมนู "การจัดส่ง"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "Shippop"

3. คลิกลูกศร เพื่อดูรายการสินค้าที่ต้องจัดส่ง

4. ระบบจะแสดงสินค้าในรายการสั่งซื้อ เพื่อให้ร้านค้านำไปแพ็คลงกล่องพัสดุได้อย่างถูกต้อง

กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลพัสดุ

ร้านค้าสามารถคลิก ”ปุ่มแก้ไขข้อมูล” เพื่อเปลี่ยนข้อมูลพัสดุและชื่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุในแต่ละรายการสั่งซื้อได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ร้านค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม เช่น เดิมลูกค้าเลือกใช้ขนส่ง Flash express (ค่าส่ง 24 บาท) แต่แอดมินทำการเปลี่ยนผู้ให้บริการขนส่งใหม่เป็น Kerry drop off (ค่าส่ง 30 บาท) ดังนั้นทางร้านจำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนต่างของค่าจัดส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า หรือเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมในภายหลัง

 • ระบบจะไม่มีการแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบ

5. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง

6. คลิกปุ่ม ”ยืนยันคำสั่งซื้อกับ Shippop”

7. ตรวจสอบข้อมูลและอ่านเงื่อนไขผู้ให้บริการจัดส่งให้ครบถ้วน

8. คลิกยืนยัน

9. รายการสั่งซื้อดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะไปที่ ”ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว”

10. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบนำส่ง

11. คลิกปุ่ม ”พิมพ์ใบนำส่ง”

12. เลือกขนาดใบนำส่งสินค้าตามที่ต้องการ

ขนาดใบนำส่งสินค้าในระบบ deeple มีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน (ระบบจะกำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น)

 • A4

 • A5

 • A6

 • จดหมาย

 • จดหมาย 4x6 นิ้ว

 • สติ๊กเกอร์ 4x6 นิ้ว

หมายเหตุ

ชื่อสินค้าจะแสดงในใบปะหน้าพัสดุเฉพาะรูปแบบสติ๊กเกอร์ 4x6 นิ้วเท่านั้น

ตัวอย่าง ใบนำส่งขนาดสติ๊กเกอร์ 4x6 นิ้ว สำหรับรายการสั่งซื้อแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและแบบเก็บเงินปลายทาง

ใบนำส่งขนาดสติ๊กเกอร์ 4x6 นิ้ว

แบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ใบนำส่งขนาดสติ๊กเกอร์ 4x6 นิ้ว

แบบเก็บเงินปลายทาง

13. เมื่อส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งลิงก์ตรวจสอบสถานะพัสดุให้ลูกค้าในแชท

14. รายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะ ”การจัดส่ง” ที่ระบบ deeple

และอยู่ในสถานะ ”ระหว่างจัดส่ง” ที่ระบบ Shippop

ตัวอย่าง หน้ารายการส่งของใน Shippop

15. หากต้องการดูความเคลื่อนไหวของสถานะพัสดุ สามารถตรวจสอบได้ที่ Shippop โดยคลิกเมนู ”รายงานทางบัญชี” ระบบจะปรากฏหน้าจอดังนี้

16. คลิกรหัสตรวจสอบสถานะพัสดุ (รหัส Tracking Code)

ตัวอย่าง หน้ารายงานทางบัญชีของ Shippop

17. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อดูความเคลื่อนไหวพัสดุดังนี้

ตัวอย่าง หน้าจอการติดตามสถานะพัสดุของ Shippop

18. เมื่อพัสดุได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการสั่งซื้อในระบบ deeple จะแสดงเป็น ”สำเร็จ”

ตัวอย่าง รายการสั่งซื้อที่มีสถานะ "สำเร็จ" ในระบบ deeple

19. นอกจากนี้ระบบ deeple จะส่งข้อความขอบคุณลูกค้าในแชทโดยอัตโนมัติดังนี้

สำหรับรายการสั่งซื้อรูปแบบเก็บเงินปลายทาง เมื่อพัสดุได้รับการจัดส่งและลูกค้าจ่ายเงินกับผู้ให้บริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความขอบคุณและส่งใบเสร็จให้ลูกค้าในแชท

ตัวอย่าง ข้อความขอบคุณและใบเสร็จของรายการสั่งซื้อรูปแบบเก็บเงินปลายทาง

การหักค่าบริการจัดส่งของระบบ Shippop จะคิดเป็นรูปแบบการวางบิล ซึ่งทางร้านสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 1. คลิกเมนู “รายงานทางบัญชี“ และคลิกเมนูย่อย ”รายการค้างชำระ”

 2. อีเมลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Shippop

สามารถสอบถามรอบการวางบิลค่าขนส่งในระบบ Shippop ได้จากพนักงานขายบริษัท ชิปป๊อบ จำกัด

การตรวจสอบยอดเงินจากรายการสั่งซื้อรูปแบบเก็บเงินปลายทางใน Shippop

1. คลิกเมนู ”รายงานทางบัญชี”

2. คลิกเมนูย่อย ”รายงานเก็บเงินปลายทาง”

3. ระบบจะปรากฏหน้ารายงานทางบัญชีรูปแบบเก็บเงินปลายทาง

4. เมื่อระบบทำการโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากเมนูย่อย ”สรุปรายงานการโอนเงินคืน (COD)”

เงื่อนไขการได้รับเงินจากบริการเก็บเงินปลายทาง

 • ร้านค้าจะได้รับเงินของรายการสั่งซื้อรูปแบบเก็บเงินปลายทางจาก Shippop ภายใน 3 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • สามารถอ่านรายละเอียดการโอนเงินคืนได้จาก https://bit.ly/3m8dues หรือดูวิดีโอ https://bit.ly/3pyz5i5

Last updated