ค้นหาแชทลูกค้า

การค้นหาแชทในหน้าบทสนทนาจะช่วยให้แอดมินสามารถเข้าถึงแชทลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านตัวกรองที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ แท็ก, ชื่อ และช่องทางแชทที่ลูกค้าทักเข้ามา โดยมีรายละเอียดการค้นหาแชทของลูกค้าดังนี้

  1. คลิกเมนู "บทสนทนา"

2. เลือกค้นหาแชทลูกค้าด้วยแท็กและชื่อแชท

3. หรือเลือกค้นหาด้วยช่องทางแชทแพลตฟอร์มที่ลูกค้าทักเข้ามา

4. ระบบจะแสดงแชทตามตัวกรองที่ใช้ค้นหา

ตัวอย่าง การค้นหาแชทด้วยแท็ก Repeat buyer

Last updated