แจ้งหมายเลขพัสดุผ่านระบบ deeple

การแจ้งหมายเลขพัสดุระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort

เมื่อรายการสั่งซื้อในระบบ deeple มีสถานะเป็น "รอจัดส่ง" หรือ "COD พร้อมจัดส่ง" ร้านค้าสามารถแจ้งหมายเลขพัสดุผ่านระบบ deeple ได้ดังนี้

1. คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"

2. เลือกหัวข้อ "รอการจัดส่ง"

สำหรับร้านค้าที่มีรายการสั่งซื้อจำนวนมาก สามารถนำเข้าเลขพัสดุโดยใช้ฟีเจอร์ “นำเข้าเลขพัสดุ“ โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการนำเข้าเลขพัสดุด้วยไฟล์

3. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ

4. กรอกหมายเลขพัสดุ

5. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

6. สถานะรายการสั่งซื้อในระบบ deeple จะเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ“ โดยอัตโนมัติ

7. ระบบ deeple จะส่งหมายเลขพัสดุ พร้อมลิงก์ติดตามสถานะพัสดุให้ลูกค้าในแชทโดยอัตโนมัติ

8. สำหรับข้อมูลที่ระบบ Zort รายการสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกอัปเดตสถานะการโอนสินค้าจาก "รอโอน" เป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ

9. สามารถดูข้อมูลหมายเลขพัสดุเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ "หมายเลขรายการสั่งซื้อ"

10. รายละเอียดรายการขายใน Zort จะแสดงหมายเลขพัสดุ ดังรูปตัวอย่าง

Last updated