วิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Facebook page

Troubleshooting facebook page connection errors.

ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple จะมีข้อความแจ้งเตือน (Error) บนหน้าจอว่า "Facebook page เชื่อมต่อล้มเหลว" ดังรูปตัวอย่าง

ซึ่งการแจ้งเตือนแต่ละครั้งก็จะมีสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้เชื่อมต่อไม่มีสถานะเป็นผู้ดูแลเพจ (Admin) / ผู้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์ / ผู้มีสิทธิ์การควบคุมบางส่วน

💡 วิธีแก้ปัญหา

เนื่องจากปัจจุบัน Facebook page มีการแสดงผลอยู่ 2 เวอร์ชัน คือ แบบคลาสสิกและแบบประสบการณ์ใหม่ ดังนั้นคุณสามารถเลือกอ่านคู่มือได้ตามการแสดงผลบนหน้าจอของคุณ

(อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทในเพจและสิทธิ์การเข้าถึง)

ตรวจสอบว่าผู้เชื่อมต่อมีบทบาทในเพจหรือสิทธิ์การเข้าถึงเพจตรงตามข้อมูลดังต่อไปนี้หรือไม่

กรณีเป็นเพจรูปแบบคลาสสิก

1. ไปที่ Facebook page และคลิกเมนู "การตั้งค่า"

2. คลิกเมนูย่อย "บทบาทในเพจ"

3. ตรวจสอบสถานะของผู้เชื่อมต่อ

หากยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจ ให้ผู้ดูแลเพจปัจจุบันเปลี่ยนสถานะให้ หรือให้ผู้ดูแลเพจทำการเชื่อมต่อแทน

4. ทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ใหม่อีกครั้ง

กรณีเพจเป็นรูปแบบประสบการณ์ใหม่

 1. ไปที่ Facebook page และคลิกปุ่ม "จัดการ"

2. คลิกเมนู "สิทธิ์การเข้าถึงเพจ"

3. ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณมีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์หรือสิทธิ์การควบคุมบางส่วน ดังรายละเอียดในรูปด้านล่างหรือไม่

(หากไม่มี ให้เจ้าของเพจหรือผู้มีสิทธิ์ตามรายละเอียดข้างต้นทำการเชื่อมต่อแทน)

กรณีที่คุณเป็นเจ้าของเพจ แล้วทำการเปลี่ยนรูปแบบเพจจากคลาสสิกมาใช้รูปแบบประสบการณ์ใหม่ จะเท่ากับว่าคุณมีสิทธิ์การควบคุมเพจนั้นโดยสมบูรณ์

ข้อแนะนำ

คุณสามารถให้เจ้าของเพจหรือผู้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์ แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง Facebook ได้ดังนี้

 1. คลิกจุดสามจุด (...) ที่ชื่อบัญชี Facebook ของคุณ

 2. คลิกแก้ไขงาน

 3. เปิดอนุญาตให้มีการเข้าถึงงานทั้งหมด

 4. คลิก "อัปเดตสิทธิ์การเข้าถึง"

 5. คุณจะได้รับสิทธิ์การควบคุมบางส่วนโดยอัตโนมัติ และสามารถทำการเชื่อมต่อ Facebook Page กับระบบ deeple ได้

2. Facebook page มีประวัติการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

หากร้านค้าเคยเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบอื่นมาก่อน จะทำให้แอปของระบบนั้นผูกกับบัญชี Facebook ของคุณไว้ และยังควบคุมการทำงานของเพจอยู่ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ได้ หรือหากเชื่อมต่อได้แล้ว อาจทำให้ข้อความของระบบ deeple ถูกแทรกแซงการทำงานได้ในภายหลัง

💡 วิธีแก้ปัญหา

กรณี Facebook เป็นรูปแบบคลาสสิก

 1. ไปที่บัญชี Facebook ส่วนตัวของผู้เชื่อมต่อ และคลิกเมนู "การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว"

2. คลิกเมนู "การตั้งค่า"

3. คลิกเมนูย่อย "การผสานรวมธุรกิจ"

4. คลิกปุ่ม "ลบออก" เพื่อลบระบบอื่นออกจาก Facebook ของคุณ

5. ทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

หากลบแอปของระบบอื่นไปแล้ว และยังไม่สามารถเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของแอปนั้น เพื่อปลดแอปออกจาก Thread owner หรือถอดการควบคุมบัญชีของคุณ

กรณี Facebook เป็นรูปแบบประสบการณ์ใหม่

 1. ไปที่ Facebook ส่วนตัวของคุณ และคลิกเมนู "การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว"

2. คลิก "การตั้งค่า"

3. คลิก "การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ"

4. คลิก "การผสานรวมธุรกิจ"

5. คลิกปุ่ม "ลบออก" เพื่อลบระบบอื่นออกจาก Facebook ของคุณ

6. ทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ใหม่อีกครั้ง

3. Facebook page ถูกเชื่อมต่อกับร้านอื่นในระบบ deeple

เนื่องจาก 1 บัญชีผู้ใช้งานสามารถสร้างร้านในระบบ deeple ได้มากกว่า 1 ร้าน (สูงสุด 10 ร้านค้า) และเชื่อมต่อ Facebook page ได้ร้านละ 1 เพจเท่านั้น หากมีการนำเพจไปเชื่อมต่อกับร้านใดไว้แล้ว จะไม่สามารถนำเพจเดียวกันไปเชื่อมต่อกับร้านอื่นได้อีก หากมีการเชื่อมต่อซ้อนกันระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปถอดการเชื่อมต่อเพจจากร้านเดิมก่อน

💡 วิธีแก้ปัญหา

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ถอดการเชื่อมต่อ Facebook page จากร้านที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้า แล้วทำการเชื่อมต่อกับร้านใหม่

 2. กลับไปใช้ร้านเดิมที่เคยเชื่อมต่อ Facebook page ไว้แล้ว

4. เว็บเบราว์เซอร์ของผู้เชื่อมต่อ ไม่สามารถเข้าถึง Facebook ได้

กรณีนี้เกิดจากเบราว์เซอร์ที่ผู้เชื่อมต่อใช้งานอยู่ ได้ปิดกั้นการเข้าถึง Facebook ไว้ ทำให้ระบบ deeple ไม่สามารถเรียกดูหน้า Facebook popup เพื่อให้ผู้เชื่อมต่อทำการ Log in เข้าสู่บัญชี Facebook ได้

💡 วิธีแก้ปัญหา

 • เปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่จะใช้เชื่อมต่อ เช่น Chrome, Safari, Firefox เป็นต้น

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้เชื่อมต่อใช้ Notebook หรือ PC ของบริษัท โปรดตรวจสอบว่าทางบริษัทของคุณได้ปิดกั้นการเข้าถึง Facebook ไว้หรือไม่ หากมีการปิดกั้นไว้ จะทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการเชื่อมต่อเพจได้

Last updated