การคัดลอกโปรโมชัน
การคัดลอกโปรโมชันจะใช้ในกรณีที่ร้านค้าต้องการจัดโปรโมชันใหม่ซึ่งคล้ายกับโปรโมชันเดิมที่เคยจัดไปแล้ว หรือต้องการนำโปรโมชันเดิมกลับมาจัดซ้ำอีกครั้งในแต่ละเทศกาล ซึ่งร้านค้าสามารถคัดลอกโปรโมชันดังกล่าวไปไว้ในแคมเปญที่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอนการคัดลอกโปรโมชันดังนี้
1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกแคมเปญที่จัดโปรโมชันเดิมไว้
หากต้องการเลือกโปรโมชันในแคมเปญที่จบไปแล้ว สามารถใช้ตัวกรองเพื่อช่วยในการค้นหาได้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. คลิกปุ่มคัดลอกโปรโมชัน
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. เลือกแคมเปญปลายทางที่ต้องการคัดลอกโปรโมชันไปใช้งานใหม่
ตัวอย่าง ร้าน deeple.Shop ต้องการคัดลอกโปรโมชันซื้อครบ 300 ลด 10% ในแคมเปญ 5.5 ไปใช้งานใหม่ในแคมเปญ 6.6 ดังนั้นจึงเลือกแคมเปญปลายทางเป็น "แคมเปญ 6.6"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5.. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. ตั้งค่ารายละเอียดต่าง ๆ ในโปรโมชันที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่
(หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลในโปรโมชันสามารถขัามขั้นตอนนี้ แล้วกดบันทึกได้)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
7. บันทึกโปรโมชัน
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. ระบบจะคัดลอกโปรโมชันเดิม ไปสร้างในแคมเปญปลายทางที่เลือกไว้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
Copy link