การคัดลอกโปรโมชัน

การคัดลอกโปรโมชันจะใช้ในกรณีที่ร้านค้าต้องการจัดโปรโมชันใหม่ซึ่งคล้ายกับโปรโมชันเดิมที่เคยจัดไปแล้ว หรือต้องการนำโปรโมชันเดิมกลับมาจัดซ้ำอีกครั้งในแต่ละเทศกาล ซึ่งร้านค้าสามารถคัดลอกโปรโมชันดังกล่าวไปไว้ในแคมเปญที่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอนการคัดลอกโปรโมชันดังนี้

1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"

2. เลือกแคมเปญที่จัดโปรโมชันเดิมไว้

หากต้องการเลือกโปรโมชันในแคมเปญที่จบไปแล้ว สามารถใช้ตัวกรองเพื่อช่วยในการค้นหาได้

3. คลิกปุ่มคัดลอกโปรโมชัน

4. เลือกแคมเปญปลายทางที่ต้องการคัดลอกโปรโมชันไปใช้งานใหม่

ตัวอย่าง ร้าน deeple.Shop ต้องการคัดลอกโปรโมชันซื้อครบ 300 ลด 10% ในแคมเปญ 5.5 ไปใช้งานใหม่ในแคมเปญ 6.6 ดังนั้นจึงเลือกแคมเปญปลายทางเป็น "แคมเปญ 6.6"

5.. คลิก "ยืนยัน"

6. ตั้งค่ารายละเอียดต่าง ๆ ในโปรโมชันที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่

(หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลในโปรโมชันสามารถขัามขั้นตอนนี้ แล้วกดบันทึกได้)

7. บันทึกโปรโมชัน

8. ระบบจะคัดลอกโปรโมชันเดิม ไปสร้างในแคมเปญปลายทางที่เลือกไว้

Last updated